Sisuturundus

5G lahendused, mis muudavad meie elu

Mobile World Congress 2019

FOTO: Huawei

Üleminekul 2G-lt 3G-le ja 3G-lt 4G-le paranesid varasemad mobiilside kiirused märgatavalt ning samas võimaldasid tehnoloogia valdkonnas uusi kasutusvõimalusi. Tehnoloogia arengu ning nõudluse kasvuga ei suuda aga 4G võrk enam tiheasustusega piirkondades pakkuda klientidele piisavalt kiiret internetti.

Nii nagu 3G-lt üleminek pakkus tehnoloogiakasutajale uusi võimalusi, teeb seda ka 5G, mis viib andmesideteenused uuele tasemele. 5G kasutab kõrgemaid sagedusi, tänu millele saab iga meetri kohta teenindada 1000 lisa seadet. Lisaks on 5G internetiühendus kuni 20 korda kiirem  4G poolt pakutavast, pakkudes kiirust kuni 10 gigabitti sekundis.

Tuues need arvud konkreetse näitena esile – ühe keskmise suurusega blu-ray filmi alla tõmbamiseks uues võrgus võib kuluda keskmiselt vaid paarkümmend sekundit.

5G tehnoloogia puhul pole revolutsiooniline mitte ainult kiirus, vaid ka selle ülimalt väike - ühe millisekundiline - viiteaeg. Lühike viiteaeg võimaldab tarbijale tutvustada täiesti uusi lahendusi alates otseülekandes toimuvast virutaalreaalsusest kuni ühendatud isejuhtiva sõidukini.

Näiteks võimaldab 5G edaspidi autodel suhelda teiste liikluses osalevate autodega, muutes seeläbi liikluse ohutumaks. Kui sõiduk peab ootamatult pidurdama, siis saadab see kohe teate enda läheduses olevale, nt taga sõitvale autole, mis vastavalt vajadusele saab saadud info baasilt pidurdusteekonda paremini planeerida ja vajadusel ka koheselt pidurdada, vältides seeläbi otsasõitu.

5G tehnoloogia on palju kuluefektiivsem kui varasemad tehnoloogiad – keskmine tulu kasutaja kohta on 75% kõrgem kui 4G puhul, samas kui maksumus GB kohta on 90% madalam. Seega on üleminek uuele tehnoloogiale oluline samm, et vähendada suurenevate andmemahtude juures energiatarbimist. Kõige kuluefektiivsemad seadmed on hetkel Huaweil, kelle 5G seadmed tarbivad 20% vähem energiat kui rahvusvaheline standard ette näeb.

Muuhuglas pakub 5G lisavõimalusi ka telemeditsiinile, mis võimaldab kirurgidel teostada operatsioone pika vahemaa tagant, aga ka 3D-hologramm otseülekannetele ning ühendatud transpordisüsteemile, mis reguleerib ennast automaatselt ja vastavalt vajadusele.

Huawei kui 5G tehnoloogia eestvedaja

Tehnoloogilise innovatsiooni eestvedajana on 2/3 maailma 5G võrkudest seni rajatud Huawei tehnoloogiaekspertide eestvedamisel, kes on süsteemi arendamisel pidanud arvestama kõiki rahvusvahelisi tehnoloogiasektori standardeid.

Maailmas on vähe 5G süsteemide pakkujaid ning seetõttu on mõned eksperdid isegi spekuleerinud, et kuna Huawei on tehnoloogia-arendajatest olnud 5G arendamisel kõige eesrindlikum ning saavutanud olulise edumaa konkurentide eest, võivad 5G teemaline kriitika ja küsimused olla tõstatatud ennekõike selleks, et oodata võimalikke konkurente järele. Ometigi aitaks Huawei 5G süsteemide kasutuselevõtt parandada konkurentsiolukorda ja teenusepakkumist ka Eestis.

Huawei 5G lahendused on turul olemasolevatest lahendustest väiksema suurusega, samas energiatõhusamad kui konkurentide seadmed. See tähendab, et operaator, kes kasutab Huawei 5G seadet, vähendab oluliselt nii installatsioonikulusid kui ka energiakulusid ning saab selle arvelt investeerida süsteemi kvaliteedi arendamisesse.

5G on vähemalt sama turvaline kui 4G

Nii nagu varasemad tehnoloogiad, põhineb ka 5G tehnoloogia rahvusvaheliselt kokkulepitud standarditel, mida kõik tehnoloogiaettevõtted peavad järgima. Nende standardite järgmine on oluline ja vajalik, et ettevõtetel oleks võimalik luua lahendusi, mis toimiksid erinevatel seadetel üle terve maailma ja ka erinevates võrkudes. Seadmetele, mis rahvusvahelistele standarditele ei vasta, turul ruumi ei ole.

Lisaks rahvusvahelistele turvanõuetele astuvad ka sideoperaatorid täiendavaid samme, et tagada enda võrkude turvalisus tarbijatele.

Ericssoni läbi viidud uuringust selgub, et neli inimest kümnest peavad mobiilioperaatorit valides silmas ka turvalisust, mis tähendab, et konkurentsis püsimiseks peavad ettevõtted rajama täiendavaid turvasüsteeme. 

5G võrk ei ole vähem turvalisem kui 4G võrk, vaid hoopis vastupidi, sest uus tehnoloogia on olnud suure meedia ning avalikuse tähelepanu all ning pälvinud ka arendusmeeskondades kõrgendatud tähelepanu.  

Tagasi üles