Nädalavahetusel kustutasid päästjad ligi 90 tulekahju

Tulekahju Maardus.

FOTO: Eero Vabamägi / Joosep Pank

Nädalavahetusel oli üle Eesti kokku 89 tulekahju, neist: 33 Harjumaal, üks Hiiumaal, 16 Ida-Virumaal, üks Järvamaal, kolm Jõgevamaal, kaks Lääne-Virumaal, üheksa Pärnumaal, kolm Saaremaal, 12 Tartumaal, üks Valgamaal, viis Viljandimaal, üks Võrumaal. 

Nende seas oli nii metsas- ja maastiku tulekahjusid, hoonetulekahjusid kui ka mootorsõidukite ja transpordivahendite põlenguid.

Samuti oli grillimisest ja lõkke tegemisest alguse saanud tulekahjusid, mille puhul oli peamiseks põhjuseks inimeste hooletus – lõkked olid jäetud järelevalveta.

Lõkke tegemisel pea meeles:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
  • Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
  • Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt)
  • Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel.
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.
Tagasi üles