paf

Komisjoni hinnang Vaheri magistritööle: autoriõiguste mõistes oli plagiaadi osakaal väike

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

FOTO: Eero Vabamägi

Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon uuris politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri magistritöö kohale kerkinud plagiaadikahtlusi ja leidis, et vääralt viidatud kattuvuste maht kõrge ametniku töös on suur, samas ei ole iga lohakalt koostatud töö tervikuna alati plagiaat. 

«Teiste autorite tööde kasutamine oma töös, ilma neile viitamata, ei ole kooskõlas heade teadustöö tavade, üldteada viitamisreeglite ega autoriõiguse seaduse sätetega,» seisab akadeemilise komisjoni analüüsis. 

Komisjoni hinnangul sisaldab magistritöö lõike, kus Vaher on jätnud reaalselt kasutatud allikatele viitamata, sh kopeerides teksti, mis tähendab, et nende autorite loometöö panus on jäetud tunnustamata ning ülikoolile ja üldsusele on loodud petlik ettekujutus Vaheri enda originaalsest panusest.

Arvestades eeltoodut leiab komisjon, et magistritöös on autoriõiguste, viitamisreeglite ja teaduseetika põhimõtete rikkumist.

«Komisjon kaalus plagiaadi tuvastamise tõttu kolme võimalikku tagajärge, sh ka ettepaneku tegemist diplomi tühistamiseks. Diplomi tühistamise ettepanekust otsustas komisjon loobuda, kuna kattuvused olid enamuses tingitud mittekorrektsest viitamisest seadustele, seaduste seletuskirjadele jms ning autoriõiguste mõistes oli plagiaadi osakaal väike ning arvestada tuleb ka juhendaja ülesannetega õppeprotsessis,» märgiti veel dokumendis. 

Postimees avaldab alljärgnevalt komisjoni hinnangud ja ettepaneku täismahus.

Tagasi üles
Back