OTSE: õiguskantsler Ülle Madise teeb riigikogule kriitilise ülevaate möödunud aasta tööst

Õiguskantsler kritiseerib oma aastaülevaates bürokraatlikku keelekasutust, mis pärsib igaühes väärtusliku inimese nägemist.

«Kui tegu on «kliendi» ja «teenusega», on paratamatult lihtsam ükskõikselt õlgu kehitada: «Klient ei saanud teenust.» Kui tuleks öelda, nagu asi on − näiteks, et ema ja ta abivajav laps jäeti hätta –, oleks vist raskem inimesi uksest välja menetleda,» kirjutab Madise.

Õiguskantsler juhib tähelepanu ka sellele, et ametnike ja poliitikute tööalaseid vigu hinnates tuleks hukka mõista teadlikud kuritarvitused ja tegematajätmised, mis tulevad eelkõige laiskusest, hirmust ja südametunnistuse puudulikkusest. Kui aga eksimuse taga on valearvestus või -info, peaks hukkamõistu asemel tunnustama julgust viga parandada. Siin saame me kõik parastava suhtumise muutmiseks palju ära teha. Just hirm meelepaha ees kehutab vigu eitama ning inimeste heaolu ja meelerahu arvel kujuteldavat mundriau kaitsma.

«Seadusega õiguskantslerile usaldatud tööriistad on inimeste paljude murede lahendamiseks optimaalsed,» kirjutab õiguskantsler aastaülevaates.

«Kui inimene on riigimasina hammasrataste vahele jäänud põhiseadusvastase seaduse või määruse tõttu, siis vaidlustame selle. Inimene ei vaja advokaati ega koorma kohut: meile piisab tema mure kirjeldusest, seejärel selgitame välja juriidiliselt olulised asjaolud ja vajaduse korral viime asja lõpuks Riigikohtuni. Sageli on põhiseadusvastane norm eksituse tulemus ja parandatakse esimesel võimalusel, põhiseaduslikkus saab taastatud pika ootamiseta ning inimese jaoks tasuta,» sõnas Madise.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on õiguskantsler sõltumatu institutsioon, kelle peamine ülesanne on tagada, et Eesti seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega. Peale selle täidab õiguskantsler õigusvahemehe ülesandeid, lahendades ametiasutuste tegevuse peale esitatud kaebusi ja algatades vajaduse korral põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. 

Õiguskantsler teeb järelevalvet ka riigiasutuste üle, kes korraldavad telefonikõnede ja vestluste pealtkuulamist, kirjavahetuse jälgimist ning koguvad ja töötlevad isikuandmeid muul varjatud viisil.

Tagasi üles
Back