Päästeamet: lõviosa koole ja lasteaedu on tuleohtlikud

Evakuatsoonimärk.

FOTO: Andriy Popov / PantherMedia / Scanpix

Päästeameti möödunud nädala reid tuvastas tuleohutusnõuete rikkumisi ligi 70 protsendis kontrollitud haridusasutuses – kontrollitud 227 hoonest oli korras 74 hoonet ehk vaid kolmandik.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu on kokkuvõtteid tehes murelik. «Seekordse reidi tulemused teevad kurvaks. Puudustega hoonetes esines tuleohutuse vaatest suuri ja lubamatuid möödalaskmisi – esines probleeme nii automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemiga, evakuatsiooniga ning personalil jäi vajaka teadmistest, kuidas tulekahju korral tegutseda,» rääkis Põllu.

Ta ütles, et päästeamet on viimase kümnendi jooksul haridusasutustele väga suurt tähelepanu pööranud ning lasteaedades ja koolides on juba ära tehtud väga suur töö. «Ehituslikult on hooned väga heas tuleohutusalases seisukorras ent vajakajäämisi on just korralduslikes küsimustes. Ohutuse tagamise üks kriitilisemaid koostisosi on kindlasti inimfaktor, seetõttu on oluline, et iga töötaja direktorist tehnikuni ja kokast valvurini teaks ja täidaks oma rolli, et ära hoida kõige halvem,» ütles Põllu ning lisas, et tuleohutusnõuete täitmine peab olema süsteemne.

Kokku tuvastati kontrollitud asutustes üle 360 puuduse, mis teeb keskmiselt kaks puudust hoone kohta. Reidi käigus alustati 45 haldusmenetlust ning 18 väärteomenetlust. «Kuna keskendusime seekordsel reidil tulekahju varajasele avastamisele, siis kõige enam tuvastasime puudusi just tulekahjualarmiga seoses,» rääkis Põllu.

Sama palju oli probleeme ka tuletõkkeustega, mida hoiti avatud asendis või puudusid need sootuks. Kolmas suur probleem oli evakuatsioon – näiteks ei olnud tagatud ohutu hoonest väljapääsemine või ei olnud evakuatsioonitee vastavalt nõuetele valgustatud.

«Haridusasutustes peab olema ohutus esmatähtis ja tuleohutusnõuete täitmisele ei saa vaadata läbi sõrmede. Lõppude lõpuks on tegu hoonetega, kus viibib iga päev väga palju inimesi, enamik neist lapsed,» ütles Põllu. «Nii lasteaedades kui koolides peab olema tuleohutusega kõik korras iga päev. Siin ei ole muud varianti,» lisas ta.

Eestis on üle 600 lasteaia, 530 üldhariduskooli, 37 kutseõppeasutust, 19 kõrgkooli ning 750 huvikooli.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist iga päev, kuid lisaks tehakse eelmisest aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate.

Tagasi üles