TTJA: Aidu Tuulepargi ehitusload on teatud tingimustel kehtivad

Tuulikute ehitustööd Aidu tuulepargis.

FOTO: EERO VABAMÄGI / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) teatel on 2015. aastal Aidu Tuulepark OÜ-le  elektrituulikute püstitamiseks antud ehitusload teatud tingimustel kehtivad.

«Kuivõrd Riigikohus ei võtnud justiitsministeeriumi määruskaebust menetlusse, milles ministeerium ei nõustunud seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest 2015. aasta ehituslubade kehtetuks tunnistamise kohta, kehtivad teatud tingimustel Lüganuse vallavalitsuse poolt väljastatud 2015. aasta ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks,» teatas TTJA pressiesindaja.

12. aprillil tehtud ehitustegevuse peatamise ettekirjutus kehtis kuni nimetatud kohtuotsuse jõustumiseni. Käesoleva aasta augusti keskel saatis TTJA arendajale arvamuse avaldamiseks ettekirjutuse muudatuse eelnõu, mille lõplik versioon edastati arendajale 10. septembril enne kohtuotsuse jõustumist. Sellega on endiselt peatatud ehitustegevus kinnistutel Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5.

«TTJA rõhutab, et juba püstitatud tuulikud ei vasta Aidu tuulepargi teemaplaneeringule ega kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele - nii 2013 kui ka 2015 lubadele -, nad on kõrgemad kui planeeringuga lubatud ning põhjustavad juba täna häiringuid riigikaitseliste süsteemide tööle, mis on olnud aluseks ka menetlustoimingute jätkamiseks,» teatas amet. «Käesoleval hetkel ei ole põhjendatud peatada ehitustegevus kinnistutel, kus ehitustegevust ei toimu. See tähendab, et teistel kinnistutel võib arendaja ehitustegevusega alustada vaid sel juhul, kui see vastab planeeringule, kehtivatele ehituslubadele, ehitusprojektile ning sealjuures peab olema tagatud püstitatavate ehitiste ohutus. Kuna ehitusloa menetluse käigus ei kooskõlastatud antud liiki tuulikute püstitamist Kaitseministeeriumiga, on soovitatav ehitusprotsess ka nendega kooskõlastada.»

TTJA jätkab ärakuulamisõiguse raames arendaja poolt esitatud seisukohtade analüüsimist ning Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 kinnistutel paiknevate tuulikute osas jääb ehituskeeld kuni TTJA poolt menetlust lõpetava haldusaktini.

Tagasi üles