Tallinna eelarvestrateegia kohaselt kaotavad raha kultuur, haridus, sport ja sotsiaalhoolekanne

Tervishoiu ja sotsiaalhoolekanne eraldused kukuvad, kui järgmisel aastal saavad nad ligi 10 miljonit eurot, siis 2023. aastal ootab neid 2 miljonit.

FOTO: Vladimir Trefilov / Sputnik/ Scanpix Baltics

Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 lubab senisest rohkem rahastust tänavate seisukorra parandamisele, tunduvalt suurendati linnamajanduse rahastust. Ometi langeb viimastel aastatel rahastus strateegia teistes valdkondades oluliselt. 

Kui 2020. aastal on linnal investeerimistegevuseks rahastust 127 miljonit eurot, siis 2023. aastaks on linnal valdkondadele ära jagada ligi 153 miljonit eurot. 

Linnamajanduse ja linnaplaneerimise valdkonna rahastus tõuseb 5 miljonilt eurolt 46 miljonini. Selle alla planeeritakse ettevalmistustöid linnahalli renoveerimiseks, ehitatakse munitsipaalelamut, sotsiaalmaja ja ka põlvkondade maja Lasnamäele. Strateegia järgi on kavas ka renoveerida linna ametiasutuste administratiivhooneid ja alustada uue linna haldushoone projekteerimisega. 

Linna investeeringud tõusevad ka teede ja tänavate korrashoiule – kui 2020. aastal on planeeritud eraldada ligi 38 miljonit eurot, siis juba 2023. aastaks eraldatakse pea 45 miljonit eurot. Senisest enam suunatakse investeeringuid kvartalisiseste teede seisukorra parendamisse. Jätkub rattastrateegia rakendamine ning valmivad uued kergliiklusteed.

Linnatranspordi investeeringud tõusevad poole võrra, ehk nelja aasta pärast eraldab linn 5 miljonit eurot. Linna tehnovõrgud saavad 2021. aastast kuni 2023. aastani igal aastal 2 miljonit eurot. 

Üldhariduskoolid ja huvikoolid kaotavad linna poolt strateegia kohaselt kolm miljonit eurot. Kui 2020. aastal investeerib linn 44 miljonit eurot, siis kolm aastat hiljem on see kukkunud 41 miljonile eurole.

Kui tuleval aastal investeerib linn kultuuri ja muinsuskaitse valdkonda pea 17 miljonit eurot, siis 2023. aastal on see summa vaid ligikaudu kuus miljonit eurot. Suur kukkumine investeerimisel ootab ees ka spordi valdkonda, kus järgmisel aastal eraldatakse 4 miljonit eurot ja sellest kolm aastat hiljem on linna investeering valdkonda vaid 460 000 eurot. 

Kukuvad ka investeeringud tervishoidu ja sotsiaalhoolekandesse – kui järgmisel aastal saavad need valdkonnad ligi 10 miljonit, siis 2023. aastal ootab ees vaid 2 miljonit eurot.

Tagasi üles