Kohtunik sai noomituse kohtusaalis lugupidamatu käitumise pärast

Riigikohus.

FOTO: Postimees

Riigikohtu üldkogu teisipäevase otsusega jäi Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, mis seisnes lugupidamatus ja ebaviisakas suhtumises menetlusosalistesse ning isiku istungisaalist eemaldamises.

Tallinna Ringkonnakohtu esimehe jaanuaris algatatud distsiplinaarasjas otsustas distsiplinaarkolleegium aprillis, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, teatas Riigikohus BNS-ile.

22. aprilli otsuses leidis kolleegium, et kohtunik on kohtuistungeid juhtides käitunud menetlusosalistega lugupidamatult ja ebaviisakalt. Samuti leidis kolleegium, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, kuna ta sundis menetlusosalist istungisaalist lahkuma.

Kolleegium määras kohtuniku karistuseks noomituse, võttes karistuse määramisel arvesse süüteo vormi, raskust ja tagajärgi, kohtuniku isiksuseomadusi, tema tööalast iseloomustust ning seda, et tal ei ole kehtivaid distsiplinaarkaristusi.

Kohtunik esitas distsiplinaarkolleegiumi otsuse peale kaebuse Riigikohtu üldkogule. Riigikohtu üldkogu jättis kaebuse rahuldamata ja distsiplinaarkolleegiumi otsuse muutmata.

Riigikohus rõhutas oma otsuses, et  kohtunik peab kohtumenetlust juhtima ja seda ohjama, sealjuures peab ta jääma väärikaks, viisakaks ja kannatlikuks ning vältima ärritumist, seda ka pikkade ja keeruliste kohtuvaidluste puhul.

Viimase viie aasta jooksul ehk aastatel 2015–2019 on distsiplinaarkolleegium arutanud 10 distsiplinaarasja ning teinud sealjuures 2 kohtuniku suhtes õigeksmõistva ja 8 kohtuniku suhtes süüdimõistva otsuse. Kõige enam süüdimõistvaid otsuseid on tehtud ametikohustuste mittekohase täitmise eest.

Tagasi üles