Tallinna teine lisaeelarve keskendub lumele ja TTV-le

Lumekoristus Sikupillis

FOTO: Erik Prozes

Kas Tallinna TV on eetris või mitte, ikka kulub tema peale sel aastal veel umbes poolteist miljonit eurot, rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tänavust teist lisaeelarvet tutvustades.

«Kuna tegu on teise lisaeelarvega, siis keskendub see eelkõige linnaeelarve tulude ja kulude täpsustamisele. Sellepärast pole ka eelarve üldine maht väga suur, umbes kaks miljonit eurot. Seega koos teise lisaeelarvega kujuneb Tallinna selle aasta eelarve täpsustatud mahuks 789 miljonit eurot,» lausus Kõlvart.

Tallinna Televisioonile täiendavalt eraldatav poolteist miljonit eurot on linnapea sõnul osaliselt seotud telekanali sulgemisega. «Tuleb tunnistada, et ükskõik, kas me paneksime telekanali kinni või ei paneks, miljon kakssada tuhat või miljon kolmsada tuhat eurot oleks ikkagi vaja eraldada. Sest tegemist on võlgadega, mis tuleb katta. Peale selle veel umbes 300 000 eurot või natuke rohkem, mis on otseselt seotud kanali sulgemisega,» rääkis linnapea.

Veel üks lisaeelarve oluline teema on eelolev talv ja sellega seotud kulutused. «Me arutasime juba suvel, kuidas muuta senist lumekoristuse süsteemi ja nägime, et juba sel aastal on vaja eraldada täiendavalt 400 000 eurot. Esialgu reservi, sest me praegu ei tea, kui palju lund talvel tuleb, aga valmisolek selle koristamiseks peab olema,» lausus Kõlvart.

«Meil on moodustatud erakorralise lumeveo reserv, mis tähendab, et kõik linnaosad saavad sealt vastavalt vajadusele lume väljaveoks raha,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf. Lisaks on Mustamäe linnaosavalitsus juba välja kuulutanud ja Pirita linnaosavalitsus kohe kuulutab välja hanked aastaringsete hooldustööde tellimiseks rangemate hooldustingimustega.

«Uutes lepingutes on tähelepanu pööratud lume- ja libedusetõrje kiiremale kvaliteedi saavutamisele ja lume ümberpaigutamise või operatiivsemalt äraveo korraldamisele. Oleme ka sanktsioone suurendanud, kui koostööpartner ei suuda õigel ajal lund ära vedada või libedusetõrjet teha. Teised linnaosad peavad läbirääkimisi praeguste lepingupartneritega hoolduskvaliteedi tõstmiseks kehtivate hoolduslepingute võimaluste piires,» rääkis Klandorf.

Talvega on eelarve seotud veel üks kulurida – see on jõuluvalgustuse korrastamine, milleks eraldatakse täiendavalt 200 000 eurot.

Samuti on lisaeelarves ette nähtud raha mupole uute tehniliste vahendite ostmiseks. Nimelt lõpetab Tallinna üldine abitelefon oma praegusel kujul tegevuse. Mupo praegune lühinumber hakkab infotelefonina tööle 1. jaanuarist. Mupo hakkab tegelema kõikide linna probleemidega ja selleks on neil vaja uut juhtimiskeskust. «Senine Tallinna abitelefon asus häirekeskuses ja sel aastal oli selle töös hoidmiseks eraldatud 187 000 eurot. Me saame seda tööd teha tunduvalt odavamalt ja abitelefoni mupo alla toomisega tekib meil üsna suur kokkuhoid,» ütles Klandorf.

Kõlvarti sõnul on haridusvaldkonnas ette nähtud vahendid koolikiusamise vastase konverentsi korraldamiseks, et tutvustada koolikiusamise ennetamise ja sellesse sekkumise programme.

Veel üks kulurida on trammide ja trollide kontaktvõrgu kandemastide vahetuseks, milleks eraldatakse Tallinna Linnatranspordi ASile 415 000 eurot. 1 200 000 eurot on ette nähtud Järveotsa tee 33 lasteaia rekonstrueerimiseks, sest hanke tulemusena osutusid selle kulud suuremaks, kui alguses arvestati.

Tagasi üles