Õpetajate aineliidud ei toeta jätkuvalt põhikooli eksamite kaotamist

Eksam.

FOTO: Arvo Meeks

Õpetajate aineliidud on ka pärast teisipäeval riigikogu kultuurikomisjonis toimunud osapoolte debatti vastu põhikooli lõpueksamite kaotamisele, kuna nende hinnangul tõi teisipäevane kohtumine küsimusi juurde. 

Eesti õpetajate aineliidud pöördusid esmasäeval haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ning riigikogu kultuurikomisjoni poole ettepanekuga kutsuda arutelult tagasi põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamist plaaniva kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu. 

Teisipäeval riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil tekkis õpetajate kinnitusel rohkem uusi küsimusi, kui saadi vastuseid. Samuti sai kinnitust tõsiasi, et valdkonna eksperte ehk õpetajaid pole eelnõu väljatöötamisse kaasatud. Samuti puudub haridus- ja teadusministeeriumil selge nägemus õpitulemuste välishindamise tulevikust, märkisid õpetajate aineliidud. 

Pärast istungit ühinesid esmaspäeval kuueteistkümne aineliidu poolt tehtud avaliku pöördumisega nii Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kui Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts. Seega on pea kõik Eestis tegutsevat õpetajate aineliitu esitanud oma selge sõnumi nii kultuurikomisjonile kui haridus- ja teadusministeeriumile: teaduspõhiste uuringuteta ning kiiruga tehtud seaduseelnõu tuleks arutelult tagasi kutsuda.   

Lisaks ühinesid õpetajate aineliitude pöördumisega Eesti Lasteaednike Liit, kes on nende väitel praeguseks jõudnud analoogsesse olukorda neid puudutava seadusandluse osas, mida nad tabavalt nimetavad «näilise kaasamise praktikaks». 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimees Madis Somelar tõdes, et praegune Eesti kodanikuühiskond on jõudnud polüarhiasse.«Peaksime selle üle ühiselt uhkust tundma ning õpetajate esitatud eksperthinnanguid ka arvestama. On ju polüarhiasse jõudmine suuresti meie professionaalse õpetajaskonna teene.» 

Õpetajate aineliidud on jätkuvalt valmis nii fraktsioonikohtumisteks, aruteludeks kultuurikomisjonis kui ka koostöiseks ja tulemuslikuks suhteks haridus- ja teadusministeeriumiga õppekava arendamisel, mille osaks on ka hindamise, sealhulgas ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite arendamine. Ühtlasi on aineliidud valmis panustama ühiskonna teadlikkuse tõstmisesse hariduse valdkonnas. 

Õpetajate hinnangul peavad hariduse üle langetatavad otsused olema poliitikaülesed, sest muudatused hariduselus puudutavad kogu ühiskond ning mõjud on erakordselt pikaaegsed. 

Tagasi üles