Riigikohus jättis Edgar Savisaare kaitsjatele makstud 230 000 eurost ilma

Edgar Savisaar Harju maakohtus.

FOTO: Tairo Lutter

Riigikohus jättis menetlusse võtmata vandeadvokaat Oliver Nääsi ja vandeadvokaat Marko Kairjaki taotlused Edgar Savisaare kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks, see tähendab, et riik pole kohustatud hüvitama Savisaare kaitsjatele makstud tasusid ligi 230 000 eurot.

Harju maakohus lõpetas 2018. aasta 5. juunil kriminaalmenetluse korruptsioonikuritegudes süüdistatava Tallinna ekslinnapea ja Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare suhtes seoses tema parandamatu haigestumisega. Maakohtu määrus jõustus mullu 21. Detsembril, kui küsimuses oli otsuse langetanud ka riigikohus.

Kaitsjad esitasid pärast kriminaalmenetluse lõpetamise määruse jõustumist tänavu 15. jaanuaril maakohtule taotluse kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks summas 228 995 eurot ja 74 senti.

Harju maakohus jättis kaitsjate taotluse läbi vaatamata. Maakohus selgitas varasemale riigikohtu praktikale toetudes, et taotlus kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks tuleb esitada enne seda, kui kohus siirdub nõupidamistuppa lahendit tegema. Kui kaitsjad taotlesid menetluse lõpetamist, pidid nad arvestama võimalusega, et hilisemat kohtuliku arutamise staadiumit, mille raames kohtule taotlusi esitada, enam ei tule.

Samale argumendile tuginedes jättis maakohus läbi vaatamata kriminaalasjas kannatanu rollis olnud Tallinna linna lepingulise esindaja 2018. aasta 31. detsembril esitatud 21 789 euro ja 74 sendi hüvitamise taotluse.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukohaga, et menetluskulude hüvitamise taotlused ei olnud esitatud õigeks ajaks. Ringkonnakohus rõhutas, et riigikohtu praktika menetluskulude taotluse esitamise võimaluse kohta enne kohtu lahkumist nõupidamistuppa on ühetaoline ning selles suhtes erandeid tehtud ei ole.

Tänase määrusega jättis riigikohtu kriminaalkolleegium vandeadvokaatide kaebused menetlusse võtmata. Maakohtu määruse peale esitatud kaebuse läbivaatamisel tehtud ringkonnakohtu määruse vaidlustamisele järgneb menetlus Riigikohtus üksnes juhul, kui riigikohtu lahend selles asjas on oluline seaduse ühetaolise kohaldamise või õiguse edasiarendamise seisukohalt.

Riigikohtu menetlusse mitte võtmine tähendab, et valitud kaitsjatele makstud tasu ning kannatanu esindajale makstud tasu jäävad inimeste enda kanda.

Tagasi üles
Back