Sotsid tahavad Tallina linnale eelarverevisjoni

Anto Liivat.

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Anto Liivat avaldas heameelt linnaeelarve tulude suurenemise osas, kuid juhtis neljapäevasel volikogu istungil tähelepanu ka vajadusele leida võimalusi pakkuda tulevikus paremat avalikku teenust väiksemate kuludega.

«Tallinna linn on nautinud häid aegu. Viie aastaga on linna eelarve kasvanud umbes 300 miljoni euro võrra ning eelarvestrateegia projekti kohaselt peaksid linna tulud olema nelja aasta pärast 135 miljoni euro võrra suuremad kui käesoleval aastal. Keskerakonna juhitav valitsus räägib palju riigieelarve revisjoni vajalikkusest. Samasugust revisjoni vajab ka pealinna eelarve,» ütles Liivat.

«Pidevalt suurenevad tulud on võimaldanud linnavalitsusel vaadata paljude aastate jooksul mööda vajadusest mõelda, kuidas pakkuda väiksemate kuludega paremaid avalikke teenuseid. Tallinna Televisiooni osaline sulgemine on küll kiiduväärne ja märgilise tähendusega, kuid selle arvelt mõne miljoni euro kokkuhoidmine ei avalda linnaeelarvele paraku kuigivõrd olulist mõju,» lisas Liivat.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Liivat tegi neljapäevasel linnavolikogu istungil ettepaneku teostada linnaeelarve revisjon koos käimasoleva Tallinna arengukava 2021+ koostamisega ning võtta seejuures luubi alla ka linnavalitsuse struktuur ja ülesanded.

Samuti soovitas ta tõsiselt kaaluda kesklinna linnaosakogu muudatusettepanekut 2020–2023 eelarvestrateegiasse, millega soovitatakse analüüsida, milliseid valdkondi võiks anda linnaosavalitsuste otsustuspädevusse ehk tuua inimestele lähemale.

Tagasi üles