Valgas rusikalöögiga pereisa tapnud noormees saadeti kuueks aastaks vangi

Valga Voorimehe pubi juurde surnud pereisa mälestuseks toodud küünlad.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Noormehele, kes tappis möödunud aastal rusikalöögiga 37-aastase pereisa, mõisteti Tartu maakohtu Valga kohtumajas täna karistuseks kuus aastat vangistust.

Süüdistuse kohaselt tarvitas Aleks Simanis (18) ööl vastu läinud aasta 24. novembrit Valgas Voorimehe pubis alaealisena alkoholi ning seal tekkinud väga lühiajalises konfliktsituatsioonis tõukas kannatanu Simanist.

Vastusena sellisele käitumisele ei piirdunud alkoholijoobes ning kehalise väärkohtlemise eest kehtivat kriminaalkaristust omav Simanis süüdistuse kohaselt mõõduka ja säästva kaitsevahendiga, vaid staažika ja eduka võistluspoksi harrastajana, kasutades poksitreeningutel saadud oskusi ja head füüsilist vormi, lõi ta parema käe rusikalöögiga kannatanule näkku sedavõrd tugevalt, et selle tagajärjel paiskus kannatanu pubi parkla kivisillutisele. Kannatanu tabas kukkudes peaga sillutist ja kaotas teadvuse. Selline löök oli ka Simanise enda jaoks sedavõrd tugev, et põhjustas talle parema käe põrutuse ja tõi kaasa kohe vigastada saanud parema käe lahastamise Valga haiglas. Kannatanu suri saadud vigastustesse ülejärgmisel päeval.

Analüüsides ja hinnates tõendeid, leidis kohus, et kirjeldatud teo tahtlik toimepanemine Simanise poolt on leidnud täielikku tõendamist ning tegemist ei olnud hädakaitseseisundiga. Simanise poksiteadmisi ja - oskusi silmas pidades saab kohtu hinnangul kindlalt väita, et süüdistatav teadis, et esinenud asjaoludel sedavõrd tugevat lööki sooritades põhjustab ta kannatanule raske tervisekahjustuse.

Kohus toob tehtud otsuses välja, et Simanis on isik, kellel on ka varem olnud kokkupuuteid õiguskaitseorganite ja kohtutega. Kohus on talle varem katseaega kohaldades andnud võimaluse muuta oma eluviise ja asuda käituma õiguskuulekalt, kuid süüdistatav ei ole jätkuvalt teinud sellest järeldusi. Arvukad väärteod ja varasemad kuriteod ning lävimine kriminaalse seltskonnaga näitab isiku kergekäelist suhtumist õigusrikkumistesse. Ka käesolevas kuriteos ei ole isik endal vähimatki süüd näinud, mis viitab sellele, et tema hoiakutes ei ole muutusi toimumas.

Kõike eelnevat arvesse võttes mõistis Tartu Maakohus täna Valga kohtumajas Aleks Simanise süüdi tahtliku tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustas kannatanu surma ning määras talle karistuseks kuue aasta pikkuse vangistuse. Kannatanu kasuks mõistis kohus solidaarselt Simaniselt ja tema tsiviilkostjalt välja kuriteoga tekitatud varalise kahju summas 1404,87 eurot ning mittevaralise kahju summas 7000 eurot. Lisaks mõisteti kohtuotsusega Simaniselt välja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnevad menetluskulud ning kannatanu esindaja tasu.

Süüdimõistva kohtuotsuse täitmise tagamiseks võeti Simanis kohtusaalis kohtuotsuse kuulutamise järel vahi alla.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Apellatsiooni esitamise soovist Tartu ringkonnakohtule on osalistel võimalik kirjalikult teatada seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Tagasi üles
Back