SAPTK soovib selgitust LGBT ühingu riikliku toetamise asjus

SAPTKi juhatuse esimees Varro Vooglaid. FOTO: Erik Prozes

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) soovib sotsiaalministeeriumilt selgitust Eesti Inimõiguste Keskusele, Eesti LGBT Ühingule ja MTÜ-le Oma Tuba antud toetuste kohta, kuna hasartmängumaksu seadus seda ette ei näe.

Sotsiaalministeeriumi kaudu võib hasartmängumaksu seaduse alusel rahastada üksnes meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte, märkis sihtasutuse esimees Varro Vooglaid.

Seetõttu soovib ta teada, millisesse neist valdkondadest jääb MTÜ Oma Tuba eesmärk «tagada veebiväljaande Feministeerium jätkusuutlikkus ja kvaliteet järjepideva kommunikatsioonitöö kaudu» ning «tugevdada ja aktiveerida Eesti soolise võrdõiguslikkuse teemast hoolivat kogukonda».

Samuti Eesti LGBT Ühingu eesmärk «tõsta teadlikkust LGBT+ inimeste ehk lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste ning teiste seksuaal- ja soovähemuste võrdse kohtlemise teemast ning jõustada LGBT+ inimesi ja nende lähedasi, et tagada neile toetus olukordades, kus nad võivad kogeda ebavõrdset kohtlemist, halvustavat suhtumist või jääda isolatsiooni».

Vooglaid soovib tutvuda otsusega, millega kinnitati sotsiaalministeeriumi kaudu hasartmängumaksu seaduse alusel aastatoetuste eraldamine neile ühingutele 2019. aastaks ja palub ministeeriumil selgitada, milline on neile ühingutele riikliku toetuse eraldamise õiguslik alus.

Tagasi üles
Back