Nelja riigi välisministrid kinnitasid toetust Ukraina terviklikkusele

Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko, Eesti välisminister Urmas Reinsalu ja Leedu välisminister Linas Linkevičius.

FOTO: Välisministeerium

Eesti, Leedu, Rootsi ja Ukraina välisministrid tegid Tallinnas ühisavalduse, milles kinnitasid toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu, Leedu välisminister Linas Linkevičius, Rootsi välisminister Ann Linde ja Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko rõhutasid teisipäeval Tallinnas tehtud ühisavalduses oma vankumatut toetust Ukraina suveräänsusele, territoriaalset terviklikkusele, ühtsusele ja sõltumatusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, edastas välisministeerium. 

«Me kutsume Venemaad järgima rahvusvahelist õigust ja selle -alus põhimõtteid ning tühistama samme, mis on nende põhimõtetega vastuolus. Mõistame jõuliselt hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ilmse rikkumise Vene relvajõudude agressiooniga alates 2014. aasta veebruarist ning Krimmi autonoomse vabariigi ja Sevastoopoli linna ebaseadusliku liidendamise Vene Föderatsiooniga, mida me ei tunnusta. Rakendame järjekindlalt mittetunnustamispoliitikat, sealhulgas piiravate meetmete kaudu,» seisab ühisavalduses.

Eesti, Leedu ja Rootsi välisministrid tunnustasid Ukrainat väsimatute püüete eest lahendada Venemaa jätkuvast agressioonist põhjustatud konflikt Ukraina idaosas rahumeelselt, sest sellest võidaksid nii Ukraina elanikud kui laiemalt kogu Euroopa. Ministrid rõhutasid konfliktile jätkusuutliku poliitiline lahenduse leidmise tähtsust. Lahendus peab põhinema Minski lepete täielikul rakendamisel ning ministrid kutsusid Venemaad selles küsimuses täielikku vastutust võtma.

Ministrid rõhutasid taas iga riigi võõrandamatut õigust otsustada oma poliitiliste prioriteetide, sealhulgas oma julgeolekukorralduse üle. Hiljutistel parlamendivalimistel näitasid valijad ülekaalukat toetust Ukraina Euro-Atlandi püüdlustele ja andsid valitsusele tugeva mandaadi ulatuslike reformide jätkamiseks.

«Nende reformide edukus on hädavajalik, et panna alus jõukale ja rahumeelsele Ukrainale, millel on kindel koht Euroopa demokraatlike riikide seas ja mis on pühendunud meie ühistele euroopalikele väärtustele, nagu demokraatia, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus ja õigusriik. Oleme valmis Ukrainat nendes jõupingutustes toetama, sealhulgas Idapartnerluse raames,» märkisid ministrid.

Välisministrid kinnitasid, et võtavad teadmiseks 2018. aastal Venemaa poolt ebaseaduslikult kinni peetud laevade tagastamise Ukrainale ning kutsusid Venemaad täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, kindlustades takistamatu juurdepääsu Ukraina sadamatele Aasovi meres ja tagades meresõiduvabaduse.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles