Video ⟩ Laine Randjärv Viimsi vallavanema kohalt tagasiastumisel hüvitist ei saa

Viimsi vallavanema kohalt lahkuv Reformierakonna liige Laine Randjärv kinnitas täna ajakirjanike, et ta ametist tagasi astumisel mingit lahkumishüvitist ei saa.

Laine Randjärv jääb Viimsi vallavanemaks 10. detsembrini. Tema ametist vabastamiseks peab kokku tulema Viimsi vallavolikogu ja vastava otsuse ära vormistama.

Tulevikuplaane Randjärvel enda sõnul praegu ei ole. «Kõigepealt puhkan ja kui ma olen ära puhanud, siis lähen tööle. Andke aega,» vastas Randjärv küsimusele, mida ta edasi tegema hakkab.

Randjärv ei ole nõus väitega, et Viimsi elanikud ei võtnud teisest omavalitsusest tulnud vallajuhtu omaks.

«Mind on valla inimesed hästi omaks võtnud ja võin öelda oma järeltulijale selles ametis, kes iganes ta ei oleks, et kui ta on tore inimene, kes teeb tööd, siis võetakse ta ka omaks. Mina pole küll kuulnud, et mind siin võõristataks,» ütles Randjärv.

Kes saab uueks vallavanemaks, ei ole praegu teada.

Viimsi vallavanem Laine Randjärv (Reformierakond) teatas täna, et astub ametist tagasi. Postimees avaldab Randjärve pöördumise täismahus.

Laine Randjärve avaldus:

Astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest muudatuste elluviimise osas valla hariduselus valitsevad erimeelsused.

Võtan poliitilise vastutuse ja astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest juhtimistasandil puudub üksmeel.

Mul on selge ettekujutus, milliseid muudatusi Viimsi vajaks, et koolide õpikeskkond oleks turvaline ja hooliv nii õpilaste kui ka õpetajate suhtes ning et vallaelanike maksuraha kulutamise üle oleks selge ülevaade.

Kahjuks on tänaseks juhtimisotsustes kerkinud mitmeid eriarvamusi, mistõttu leian, et ei ole aus jätkata, kui ei ole võimalik tegutseda oma parimate arusaamiste kohaselt. Võimalus ennast realiseerida tuleb anda neile, kes saavad oma plaanid ellu viia. Probleemidele Viimsi valla haridusasutustes tuleb ka minu järeltulijatel tähelepanu pöörata. Korrastama peab koolide juhtimisstruktuurid ning leidma lahendused ühiskonda endiselt häirivate teemade käsitlemisel, mille hulgas on ka laiemalt avalikkuses lahatud vägivalla märkamine ja sellele reageerimine.

Vallavalitsuses tööl oldud aja jooksul on siiski päris mitmed teemad ka hariduse vallas saamas seaduse eelnõudeks, mida pidasin oluliseks ja mida koos endise abivallavanem Georg Aheriga (kes lahkus abivallavanema kohalt tervislikel põhjustel ja see oli tema õigus) eest vedasime. Näiteks need, mis leevendavad järgmisel aastal vallas olevat lasteaiakohtade puudust – koduse lapse toetus ja lastehoid. Oleme tänavu Viimsi vallas hariduse valdkonnas käima lükanud mitmed olulised algatused, millest tahaks esile tõsta kavandatavat Randvere kooli laiendust ja ujula rajamist ning valla arengukavasse 2020-2024 lülitatud uue lasteaia ja kooli ehitust Pärnamäele. Need sammud aitavad lahendada koolikohtade kitsikust. Õpetajate jätkuv palgatõus on üks 2020. aasta eelarve prioriteete.

Suureks ettevõtmiseks, mida oleme oma meeskonnaga ette valmistanud, on kaasaegse huvialahariduse- ning kultuurikeskuse Artium loomine. See on kool, kus Viimsi lapsed saavad 2021. aasta sügiseks Eesti parimad tingimused, et omandada muusika-, kunsti- ja teadusharidust.

Tänan südamest kõiki viimsilasi, kellega sai palju koos ära tehtud ning Viimsi vallavalitsuse ametnikke koos töötatud aja eest – kogu meeskonna tugi oli alati olemas ja väga professionaalne.

Et vallavalitsuses ei tekiks võimuvaakumit, palun ennast ametist vabastada alates 10. detsembrist, mil vallavolikogu saab nimetada ametisse uue vallavalitsuse liikme.

Soovin koduvallale jätkuvalt ilusat tulevikku ning kõigile kaunist ja rahulikku jõuluaega.

Lugupidamisega

Laine Randjärv

Tagasi üles