Sisuturundus

Kuidas ehitada nutilinna? Huawei jagab kogemust 40-st riigist

FOTO: Huawei

Barcelonas toimunud Smart City Expo World Congressil (SCEWC) tutvustas enam kui 200 omavalitsusega koostöös targa linna lahendusi arendav Huawei värsket analüüsi, mis aitab linnadel jätkusuutlikult kaasajastada oma igapäevaseid toiminguid, teenuseid ning infrastruktuure. Loodud lahendused parandavad haridust, tervishoidu ja linnajuhtimist.

Strateegia koostamisel võttis Huawei aluseks oma laialdase kogemuse enam kui 200-st linnast, kus koostöös linnavalitsuse ja kõrgkoolidega on targa linna lahendusi testitud ja kohaldatud. Laias laastus joonistuvad nutilinna loomisel võtmesõnadena välja majanduslik mõttekus ning süstemaatilisus. Kokkuvõttes rõhutas Huawei nelja printsiipi, millest kaasaegse targa linna rajamisel tasuks lähtuda:

  1. Trendidega kohanemine ning linnajuhtimise ümbermõtestamine teenusepõhisemaks kiirendab targa linna lahenduste juurutamist
  2. Kaasaegne linnajuhtimine peaks lähtuma eeskätt majandusprintsiipidest, mis tõstaksid linna konkurentsivõimet
  3. Süstemaatiline planeerimine on vajalik selleks, et rajada kõikehõlmav ning mitmekihiline targa linna võimekus
  4. Targa linna lahenduste kõikehõlmavus omakorda aitab kindlustada linnade jätkusuutliku arengu ka kiire linnastumise tingimustes

„Targa linna lahenduste juurutamisel tuleb silmas pidada nii tehnilist kui ka inimfaktorit. See peab olema valitsuse juhitud initsiatiiv ja pikaajaline eesmärk ning sealjuures tuleb olla valmis testima erinevaid lahendusi üha uuesti,“ ütles Huawei asepresident Sun Fuyou. Huawei ja SCEWC on käivitamas strateegilist koostööd, mis hõlmaks uusi tehnoloogiaid, sektori arendamist ning tööstusstandardite ja –ökosüsteemide loomist.

Lisaks tutvustas Huawei uuemaid targa linna lahendusi nagu näiteks:

  1. IOC – visualiseeritud, tõhus ja intelligentne linna „aju“, mis läbi visualiseerimise võimaldab paremini hallata linna varasid
  2. Horizon Digital Platvorm aitab linnadel saavutada kõikehõlmava taristuplaneerimise, soodustada ettevõtlust ning kiirendada uute teenuste käivitamist pakkudes samas ka selleks vajalikku integreeritud IKT taristut.
  3. Erinevat nutilahendused, nagu näiteks intelligentne laternapost ning siseruumides orienteerumiseks mõeldud liitreaalsusel põhinevad lahendused
  4. Nutikas haridus ja tervishoid – Huawei Wi-Fi 6 võrk suudab tagada ligipääsu kiirele ühendusele ka suure koormusega ruumides. Nii aitab uuema generatsiooni võrk rakendada koolides kaasaegsemaid õppemeetodeid ning tagada sujuva andmeside haiglates, kus see on sageli kriitilise tähtsusega.

Tänaseks on Huawei targa linna lahendused parandanud rohkem kui 500 miljoni inimese elukeskkonda 200-s erinevas linnas ja 40-s riigis.

Tagasi üles