Viilma: sõnavabadust mõistetakse Eestis sõnelusvabadusena

Peapiiskop Urmas Viilma.

FOTO: Mihkel Maripuu

Vääriti mõistetud sõnavabadus põhjustab sõnareostust, sõnas luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma advendikõnes, märkides, et sõnavabadust mõistetakse Eestis sõnelusvabadusena.

Tallinna Toomkirikus peetud kolmapäeval peetud advendikõnes märkis Viilma, et  ühegi teiste suhtes lugupidavalt ja väärikalt käituva inimese sõna ei saa olla kunagi lõpuni vaba, edastas luteri kiriku konsistoorium.

«Täielikult vaba sõna on piirideta ja ujuva tähendusega ning muutub seetõttu oma olemuselt sisutuks, isegi mõttetuks,» ütles Viilma. Sõnavabadust mõistetakse tema tähelepaneku kohaselt Eestis pigem sõnelusvabadusena, sellisest vääriti mõistetud sõnavabadusest tekib aga sõnareostus. Viimast tuleks käidelda samamoodi nagu prügi ehk et igaüks meist peaks teadlikult hakkama tegelema sõnasorteerimisega. 

Peapiiskop lisas, et on aegu, mil kirikul tuleb oma väärtustest ja põhimõtetest lähtuvalt kaasa kõnelda ka poliitilises elus, toetada teatud poliitikat või vastanduda teatud poliitikale. «Ikka selleks, et teenida ligimest ning aidata kaasa kujundada ühiskonda, mille liikmeid iseloomustab rahu taotlemine ning armastav, austav ja hooliv hoiak nii kaasinimeste kui kogu ülejäänud kaasloodu suhtes,» sõnas ta.

Viilma sõnul eeldab usuvabadus alati erinevate religioossete maailmavaadete olemasolu ühiskonnas. Kui jääb alles ainult üks ametlikult toetatud usuline maailmavaade või filosoofia, lõpeb usuvabadus ja riigikiriku rolli võtab hiilivalt endale sekularism kui maailmavaade – uus vaimsus. «Olen seisukohal, et kui jätkame ilma üleüldise kohustusliku religiooniõpetuse rakendamiseta Eesti üldhariduskoolides, oleme põhiseaduses sõnastatud riigikiriku puudumise põhimõttega vastuollu jõudmisele väga lähedal,» ütles Viilma.

Rääkides kliimaküsimustest sõnas Viilma, et kliimaväitlustes häirib teda eeskätt see, kuidas kliimamuutuste peatamist püütakse sageli motiveerida esmajärjekorras tulevikuinimese isikliku heaolu säilitamise vajadusega. «Egoistlik on päästa maailma vaid selleks, et inimene saaks siia rajada maapealse paradiisi. Ristiinimene hoolib loodust ehk loodusest ainuüksi juba seetõttu, et Jumal ise on pannud ta selle eest vastutama,» ütles peapiiskop.

Kõneledes perevägivallast ja naiste õiguste teemadel, täpsemalt nende kajastamisel meedias, avaldas Viilma imestust, kuidas mõni meediaväljaanne võib oma veebiväljaande ühes rubriigis avaldada artikli või analüüsi lähisuhtevägivallaga seotud probleemidest ja naiste väärkohtlemisest, samal ajal aga jätkata teises rubriigis sisutute ja maitsetute jutunupukeste avaldamist naistest, keda kujutatakse vaid ihaobjektidena.

Tagasi üles