Jahimehed on käimasoleval jahiajal küttinud 17 hunti

Jahimehed.

FOTO: Marko Saarm

Jahimehed on novembriga alanud hundijahi hooajal küttinud 17 hunti lubatud 61-st.

Raplamaal on kütitud üheksa looma, Pärnumaal on kütitud kolm hunti, Lääne-Virumaal ja Ida-Viru- ja Järvamaal on kummaski maakonnas lastud kaks hallivatimeest ning Järvamaal üks metsatöll, selgub keskkonnaameti statistikast. 

Keskkonnaamet lubas hundijahi esimeses etapis küttida Eestis kokku 61 looma. Mahtu korrigeeritakse jahiaja jooksul vastavalt seireandmetele ja kiskjakahjustustele. Mida rohkem saab amet jahimeestelt andmeid, seda paremini saab ka hundikarja suurust ja juurdekasvu hinnata ning sellest johtuvalt ka täiendavat küttimismahtu määrata.

Möödunud jahihooajal tohtis küttida Eestis 65 hunti. Reaalselt kütiti 66 hunti, neist 6 eriloaga väljaspool jahiaega, et vältida hundikahjustusi.

Hundijahti tohib Eestis pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini.

Tagasi üles