Ühing: ühistranspordi juhtide alampalk tõuseb kolme aasta jooksul kokku pea kolmandiku võrra

Buss.

FOTO: Remo Tõnismäe

Autoettevõtete Liit ning Transpordi Ametiühing avalikustasid kaasamise eesmärgil planeeritult 2020. aasta aprillist kehtima hakkava sõitjateveo üldtöökokkuleppe projekti, millega soovitakse tõsta ühissõidukijuhtide alampalga miinimumi ettevaatavalt kolmeks aastaks. 

Alates 2020. aasta aprillist tõuseks sektori alampalga miinimum 1050 eurole, 2020. aastal tõuseks see 100 euro võrra ja aastal 2021 lisanduks sellele veel 100 eurot. Kokkulepitud alampalga miinimummäära soovitakse laiendatud sektori lepinguga kohustuslikuks täitmiseks kehtestada kõigile ühistranspordiseaduse mõttes reisijate veoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on täna kehtiv ühistranspordijuhtide 945-eurone miinimumtöötasu jäänud ajale jalgu ning ka saavutatud kokkulepe ei vasta suuresti turusituatsioonile: «Madal töötasu on viinud kogu sektori kriisi, kus valitseb suur tööjõupuudus.»  Kallas lisas, et 74 protsendi bussijuhtide vanus ületab 51 eluaastat ja noort pealekasvu on ainult 6 protsenti.

«Tegelikult on vale väita, et selles sektoris valitseb suur tööjõupuudus vaid õigem oleks väita, et selles sektoris valitseb suur väärika palga puudus. Jätkusuutlikkuse tagamiseks vajab kogu ühistranspordi sektor tegelikult erakorralist töötasu tõusu,» jätkas Kallas.

Lähtudes kollektiivlepingute laiendamise heast tavast ja rahvusvahelise tööorganisatsiooni soovitustest esitavad sotsiaalpartnerid lepingu projekti kuuks ajaks avalikule arutelule, et inimestel ja organisatsioonidel väljaspool tööandjate liite ja ametiühinguid oleks võimalus esitada oma põhjendatud seisukohti.

Palgaleppe osalised usuvad, et kehtiv kollektiivleping aitab oluliselt parandada konkurentsiolukorda transpordisektoris. Lepe allkirjastatakse tuleva aasta jaanuaris ja laiendatud tingimused hakkavad sektorile kehtima alates 13.04.2020.

Tagasi üles