Sisuturundus

Ettevõtlusvabaduseni palgatöö kõrvalt

FOTO: Sirle Truuts

Ettevõtlusega alustamise teema on nii Eestis kui ka mujal maailmas ääretult populaarne. Erinevate uuringute kohaselt unistab üle 50% tööealisest elanikkonnast ettevõtlusest.

Ettevõtluskoolitustel olen sageli märganud, et on kaht tüüpi inimesi. On neid, kelle jaoks on palgatöö või perekondlikud kohustused kõige suuremateks takistusteks ettevõtlusega alustamisel. Ja on neid, kes lihtsalt alustavad, kuna kirg, tahe ja uudishimu ületavad ootuse sobivamast hetkest, edukamast äriideest ja paremast majanduslikust seisust. Ettevõtjate jaoks on sobiv hetk täna, nüüd ja kohe.

Sageli arvatakse, et ettevõtlusega alustamiseks on vaja teha suuri elumuutusi, milleks on näiteks palgatööst loobumine. Osalesin mõned aastad tagasi Luxembourgis ühel koolitusel. Koolituse raames esitasin küsimuse kohalikule riskiinvestorile: „Kas ettevõtlusega alustamisel peaks loobuda palgatööst või mitte?“. Tema soovitas palgatööd säilitada niikaua kui võimalik.  Samas lisas ta, et palgatööst loobumine on mõeldav juhtudel, kui äriidee elluviimine nõuab ettevõtjatelt tööaja arvelt aega. On äriideid, mille elluviimine nõuab aega ja valmisolekut kohtumisteks investoritega, klientide või koostööpartneritega. Palgatöö kõrvalt võib olla sellist aega keeruline leida.

Tänapäevase enesemääratlemise isiksuse- ja motivatsiooniteooria kohaselt on inimesel universaalsed psühholoogilised baasvajadused ehk motivatsioonivitamiinid, mis panevad teda tegutsema soovitud eesmärkide suunas. Nimetatud lähenemise kohaselt on igas inimeses vajadus seotuse, kompetentsuse ja vabaduse järele. Nimetatud käsitlusest tulenevalt on inimestel vajadus kuuluda kuhugi, väljendada enda oskusi läbi millegi loomise ja olla vaba oma valikutes. Iga inimese jaoks on vabaduse tähendus erinev. Ettevõtluses motiveerib ettevõtjaid tegutsema 5 alljärgnevat vabadust:

1. Raha

Sissetulekuni jõudmine, mis ületab igakuiseid kohustusi ja võimaldab mõnusa äraelamise. Sageli otsitakse ideaalset äriideed, kuid ettevõtluses saadab edu neid kes jõuavad kiiremini ettevõtlustuludeni, olenemata sellest kui suured need on. Ettevõtlusega alustamisel palgatöö kõrvalt on võimalik luua endale alternatiivne sissetulek, mida kasutada näiteks kas mõneks unistuste puhkuseks või investeerimisportfelli loomiseks .

2. Aeg

Tööaja paindlikkus on muutunud üha olulisemaks, kuna inimesed üha rohkem soovivad teha tööd siis, kui inimene ise seda soovib. Ettevõtlus loob võimalusi oma aja planeerimiseks lähtuvalt enda vajadustest lähtuvalt. Hakates ettevõtjaks palgatöö kõrvalt, võib vabat aega ja paindlikku ajaplaneerimist jääda pigem vähemaks, kuna ettevõtlus tuleb ära mahutada vabale ajale. Pikaajalises perspektiivis aga loob ettevõtlus paremaid võimalusi nii valikute tegemiseks kui ka endale vaba aja võtmiseks. 

3. Asukoht

Inimeste soov on valida töötegemiseks endale sobiv asukoht. Näiteks võib selleks olla kodukontor või mõni paradiisisaar, kust distantsilt Eestisse või mujale maailma tööd teha. Palgatöö kõrvalt ettevõtlusega tegelemisel on tõenäoliselt esimeseks töökohaks kodukontor, seega oleks hea kui ka teised pereliikmed seda mõistavad ja koduraha huvides aktsepteerivad. Alternatiivina on võimalik näiteks oma töötada arvutil põhinevate äriideedega ka raamatukogudes.

4. Inimesed

Ettevõtlus võimaldab valida ise inimesi, kellega koostööd teha, ükskõik siis kas nendeks on kliendid, koostööpartnerid või töötajad.

5. Eesmärk

Inimese jaoks on oluline valida tegevusi, millega tegelemine pakub kirge ja loomisrõõmu. Ettevõtluses on selleks sobiva äriidee leidmine. Näiteks võib esimene äriidee kujuneda välja mõnest hobist või muust oskusest, mille eest on teised valis raha maksma.

Nimetatud 5 vabadust kokku moodustuvadki ettevõtlusvabaduse, mille poole enamik inimesi kas teadlikult või alateadlikult püüdleb. Kuna ettevõtlus sisaldab endas sõltuvalt valdkonnast teatavaid riske, siis on mõistlik esimene katsetus ettevõtluses ära teha palgatöö kõrvalt. Peale äriidee testimisperioodi on lihtsam otsustada, kas on mõistlik jätkata ettevõtluses põhikohaga.

Soovid alustada ettevõtlusega, kuid ei tea kuidas. Telli enne 31.12.2019.a. kogemuslool põhinev ettevõtlusraamat “Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt” soodushinnaga 15,90 EUR! Raamat on praktiliseks juhendiks ettevõtlusega alustamiseks või ärivõimaluste märkamiseks. Telli: https://hakkanettevotjaks.ee/toode/raamat-ettevotjaks-palgatoo-korvalt/ 

Tagasi üles