Jahimehed on käimasoleval jahiajal küttinud 20 hunti

Euroopas on hunt haruldus ja pigem saab teda näha loomaaias. See ülesvõte on tehtud ühes Saksamaa loomaaias.

FOTO: Patrick Pleul

Jahimehed on novembriga alanud hundijahi hooajal küttinud 20 hunti lubatud 61-st.

Raplamaal on kütitud üheksa looma, Pärnumaal on kütitud neli hunti, Lääne-Viru-, Ida-Viru- ja Järvamaal on igas maakonnas lastud kaks hallivatimeest, selgub keskkonnaameti statistikast. Tartumaal on püssi ette jäänud üks elukas. 

Keskkonnaamet lubas hundijahi esimeses etapis küttida Eestis kokku 61 looma. Mahtu korrigeeritakse jahiaja jooksul vastavalt seireandmetele ja kiskjakahjustustele. Mida rohkem saab amet jahimeestelt andmeid, seda paremini saab ka hundikarja suurust ja juurdekasvu hinnata ning sellest johtuvalt ka täiendavat küttimismahtu määrata.

Möödunud jahihooajal tohtis küttida Eestis 65 hunti. Reaalselt kütiti 66 hunti, neist 6 eriloaga väljaspool jahiaega, et vältida hundikahjustusi.

Hundijahti tohib Eestis pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini.

Tagasi üles
Back