Sisuturundus

Kas eestlased hakkavad pärast reklaamipiirangute kadumist rohkem laenusid võtma?

FOTO: Unsplash

Veel vähem kui viie aasta eest valitses Eesti laenumaastikul aga paras kaos. Probleemseks oli muutunud just kiirlaenu pakkumine. Omavahel võistlesid klientide tähelepanu enam kui pooltuhat kiirlaenupakkujat. Meedias levisid reklaamid, mis kutsusid inimesi kergekäeliselt laenusid võtma. Samas ei kajastanud reklaamid ausalt laenuvõtmisega kaasnevaid võimalikke ohtusid. Tekkinud oli situatsioon, kus kiirlaenude võtmine oli muutumas tavaliseks lahenduseks rahaprobleemidele. Samuti ahvatlesid laenupakkujad omale klientideks ka inimesi, kelle rahatarkus on madal. Selle tulemusel tõusis probleemsete võlgnike arv oluliselt.

Tekkinud probleemse olukorra lahendamiseks otsustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium rakendada laenude reklaamimisele rangeid nõudeid. Vastav eelnõu jõustus 2016. aastal ning selle tulemusel muutusid seadusevastaseks igasugused kergekäeliselt ning petlikult laenama ahvatlevad reklaamid. Laenupakkujatel lubati oma teenuste reklaamides kajastada vaid kohustuslikku informatsiooni nagu ettevõtte kontakte, intressimäära ning krediidi kulukuse määra. Seaduseelnõu oli eelkõige mõeldud just kiirlaenupakkujate ohjamiseks, kuid sama seadus pani piirangud ka kõigile teistele laenupakkujatele. Nii sunniti rangetesse piiridesse nii salakavalad kiirlaenupakkujad kui ka näiteks tehnika- ja autoliisingute pakkujad. 2019. aastal tehti ettepanek selle seaduse muutmiseks.

Seadusemuudatus võib kaasa tuua laenureklaamide hulga suurenemise

Reklaamiseaduse muudatus võimaldab laenupakkujatel oma reklaamides kajastada rohkem informatsiooni laenu võtmise kohta. Seadusemuudatus lubab reklaamida peale intressi ka tagasimakse pikkust, toote lõpplikku hinda tarbijale ning igakuiste osamaksete suurust. Laenureklaamide nõuete lõdvendamine on heaks võimaluseks eelkõige muudele laenu- ja liisingupakkujatele peale kiirlaenuettevõtete. Senised piirangud on keelanud ettevõtetel oma toodete müümisel täpsemalt reklaamida pakutavaid laenuvõimalusi. Nüüd on näiteks automüüjatel võimalik samas reklaamis esitleda nii autot ning selle täishinda kui ka pakutavat liisingulahendust. See annab tarbijatele parema võimaluse ostlemisel adekvaatsete otsuste tegemiseks, sest ostuga kaasnevad finantskohustused on algusest peale teada.

Paratamatult laieneb antud reklaamiseaduse muudatus aga ka kiirlaenupakkujatele. Juba praegu on erinevad kiirlaenureklaamid televisioonis ning trükimeedias sagedased, kuid vabamad käed võivad endaga kaasa tuua nende hulga suurenemise. Mida rohkem laenureklaame igapäevases meedias leidub, seda rohkem on ka kiusatusi laenu kergekäeliseks võtmiseks. Nii võib seadusemuudatus kaasa tuua makseraskustes inimeste arvu mõnetise suurenemise. Siiski ei tähenda muudatus seda, et levima hakkavad taas kergekäelised laenureklaamid hüüdlausetega stiilis "Piiks-piiks ja raha tuleb!". Igasugune laen on tõsine maksekohustus, mille vastutustundetus ja emotsionaalses stiilis reklaamimine jääb keelatuks ka tulevikus.

FOTO: Unsplash

Reklaamiseaduse muudatus tekitab vastakaid arvamusi

Reklaamiseaduse muudatus on tõstatanud vastakaid arvamusi. Ühelt poolt võib see luua võimalusi inimeste üldise finantskirjaoskuse taseme tõstmiseks. Teisalt võib muudatus osutuda nihkeks tagasi reklaamiseaduse eelse aja poole. Seadusemuudatuse täielik mõju on ilmselt prognoosimatu. Kui laenureklaamid muutuvad selle tagajärjel igapäevaelus senisest rohkem märgatavaks, siis võib see tõepoolest kaasa tuua, et eestlased hakkavad rohkem laenusid võtma. See võib tekitada hirmu uute kiirlaenuohvrite tekkimise ees. Vastavalt seadusele peavad laenupakkujad aga ka tulevikus enne laenu andmist oma võimalike klientide krediidivõimekust hindama. See aitab vähendada finantsiliselt haavatavate inimeste laenulõksu langemise tõenäosust.

Kõik laenuvõtjad pole aga võrdsed. Maksevõimeliste klientide jaoks on laenude ja liisingute võtmine oluliseks valikuvõimaluseks. Ratsionaalselt läbimõeldud ja asjaĺikul eesmärgil võetud laenud on tihti vajalikud ning tänapäeval on laen või liising enamus inimeste jaoks tavaline elu osa. Reklaamiseaduse muudatus aitab nende klientide jaoks muuta laenuturgu läbipaistvamaks ning konkurentsivõimelisemaks. Kuna senine seadus ei võimaldanud tooteid koos detailse laenuinfoga reklaamida, siis on see teinud klientidel keeruliseks näiteks erinevate pakkujate samaväärsete toodete võrdlemise. Heade finantsotsuste tegemisel on oluline omada turul saada olevatest võimalustest adekvaatset pilti. Lisaks avab seadusemuudatus ukse ka rahva üldise rahatarkuse suurendamiseks. Finantsteenuseid pakkuvatel ettevõtetel on nüüd võimalik lähemalt tutvustada erinevate laenutoodete sisulisi erinevusi ning avada laenamise telgitagused.

FOTO: Unsplash

Tagasi üles