Fotod ja videod ⟩ Kohus mõistis Kalev Kallo tingimisi vangi

Harju maakohus langetas otsuse, millega mõistis riigikogu liikme Kalev Kallo süüdi altkäemaksukuritegudele kaasaaitamises. Ärimehed Aivar Tuulbergi ning Vello Kunmani mõistis kohus Tallinna endisele linnapeale Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises õigeks kuriteokoosseisu puudumise tõttu. Ärimees Alexander Kofkini suhtes lõpetas kohus kriminaalasja mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu.

Kohus karistas riigikogu liiget Kalev Kallot pooleteiseaastase tingimisi vangistusega kaheaastase katseajaga. Kallo tunnistati süüdi altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises. Keelatud annetuse tegemise episoodis mõisteti Kalev Kallo õigeks. Ühtlasi mõisteti menetluskuludena temalt välja 876 eurot.

Vello Kunman tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema kantud õigusabikulud summas 39 310.57 eurot.

Aivar Tuulberg tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema kantud õigusabikulud summas 116 269.72 eurot.

Aleksander Kofkini suhtes otsustas kohus kriminaalmenetluse lõpetada mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ja mõista Eesti Vabariigilt tema kasuks välja õigusabikulud summas 79 197 eurot.

Kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha summas 80 000 eurot ja see kuulub Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus Eesti Vabariigilt Savisaare kasuks välja tema kantud õigusabikulud summas 3237 eurot.

Savisaare protsess hakkas veerema 2014. aastal, kui riigiprokuratuur alustas toonase Tallinna linnapea Edgar Savisaare võimaliku ebaseadusliku tegevuse ja võimalike altkäemaksukuritegude uurimiseks kriminaalasja. Esialgsete uurimistulemuste põhjal esitati kahtlustus 24 eraisikule ja ühele juriidilisele isikule – MTÜ Keskerakonnale. 

Kohtueelse menetluse käigus tõendati 9 kahtlustavale etteheidetud teo toimepanemine ning riik mõjutas neid oportuniteediga. Kriminaalmenetlus lõpetati 7 kahtlustatava suhtes. Kõigi nende 16 kahtlustatava teod olid seotud Keskerakonna reklaamikampaaniaga, mille eest tasuti Tallinna linnavalitsuse eelarvest. Paavo Pettai suhtes lõpetati menetlus tänu tema koostööle õiguskaitseasutustega.

Ülejäänud kahtlustatavate suhtes menetlus jätkus ning 2016. aastal esitas prokuratuur süüdistuse 8 eraisikule ja MTÜ Keskerakonnale. Üheksast süüdistatust on kohus neljale süüdistatavale ette heidetud kuriteod juba tuvastanud ja Edgar Savisaare suhtes on menetlus lõpetatud.

Süüdistuse järgi toetasid ärimehed teenete eest Savisaare erakonda

Vello Kunman

FOTO: Erik Tikan

Süüdistuse järgi leppisid Silikaat Grupi omanik Kunman ning tema firmas nõunikuna töötanud Villu Reiljan 2014. aasta detsembris kokku, et Reiljan võtab ühendust Tallinna linnapea Savisaarega, et ajada korda Kunmani tütrele kuuluval Sihi tänava kinnistul tekkinud vastuolu ehitusloa ja projekti vahel.

Kokkuleppe kohaselt pidi Villu Reiljan vahendama Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamise toetada MTÜd Eesti Keskerakond 20 000 euroga selle eest, et Edgar Savisaar, kasutades oma ametiseisundit, korraldab ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108 paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna linnaplaneerimise ameti ametnike poolt.

Kunman ehitusluba siiski ei saanud.

Aivar Tuulberg

FOTO: Erik Tikan

Süüdistuse kohaselt andis Tuulberg Tallinna linnapeana töötanud Savisaarele 80 000 eurot, et Savisaar aitaks Tuulbergi Kultuurikatla ühe hankeprobleemi lahendamisel.

Tuulberg palus ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrixi pakkumine Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest kõrvaldada, mille järel oleks saanud SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Alexander Kofkin

FOTO: Remo Tõnismäe

Süüdistuse järgi andis Kofkin Savisaarele altkäemaksu, et ärimehele kuuluv OÜ Estkompexim Toitlustus saaks pikendada oma vanalinna kinnistute rendilepinguid Tallinna linnaga.

Samuti soovis Kofkin süüdistuse kohaselt, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesanne, toimuks Kofkinile kuuluvas Meritoni hotellis.

Teenete eest lubas Kofkin korduvalt Savisaarele ja tema kaaslasele Siret Kotkale korraldada reisi Hispaaniasse, sealhulgas lubas Kofkin tasuda ööbimiskulude ja Buchingeri kliinikus tehtavate terviseprotseduuride eest, ka lubas Kofkin anda Savisaare käsutusse isikliku auto ning autojuhi. 

Kofkin lubas tasuda veel Savisaare ja tema kaaslase Siret Kotka hotellikulud Zürichis novembris 2014 ning Savisaare ja Kotka äriklassi piletid Malagast Zürichisse. Eeltoodust tulenevalt tasuski Kofkin sügisel 2014 Savisaare ja Siret Kotka Hispaanias asuvas hotellis ööbimiskulude eest kokku 1360 eurot ning Savisaarele Hispaanias tehtud terviseprotseduuride eest kokku 300 eurot.

Veel tellis ja tasus Kofkin oktoobris 2014 Savisaare ning Kotka lennupiletid 9.10.2014 toimunud lennul Malagast Stockholmi ning 9.10.2014 lennul Stockholmist Riiga kokku summas 1606,44 eurot.

Seoses INTA 38. kongressiga avaldas Kofkin Savisaarele, et soovib tänutäheks Savisaarele ja Kotkale teha veel ühe reisi Hispaaniasse, ka sellega Savisaar nõustus. Lisaks tasus Kofkin Savisaare Meritoni hotellitoa nr 4044 kasutamise eest koos toitlustusega jaanuaris 2015. Samuti on Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav tema ja Edgar Savisaare vahel 16. oktoobril 2009 sõlmitud laenulepingu summas 500 000 krooni mittetäitmisel lepingu pikendamine kuni 2018. aasta juunikuuni.

Kalev Kallo

FOTO: Sander Ilvest

Süüdistuse järgi toimus 2015. aasta jaanuari keskpaigas Tallinna linnavalitsuses Edgar Savisaare ja Keskerakonna finantssekretäri Kalev Kallo vahel kohtumine, mille käigus Kalev Kallo vahendas Edgar Savisaarele ärimees Hillar Tederi soovi, et Tallinna linnapea, vastutasuna Keskerakonnale vara lubamise eest, kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks Promptus Capital OÜ-le, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa Natalie Teder, kuuluva kinnistu Mäekalda tänaval vahetuse Tallinna linnale kuuluva kinnistuga L. Koidula tänaval.

Sajandi protsessiks ristitud korruptsiooniasja hakkas Harju maakohus arutama 2017. aasta 12. juunil, kui kõik süüdistatavad kinnitasid, et nad ei tunnista end süüdi. Vaid kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses. 2017. aasta oktoobris kinnitas maakohus Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud leppe, mille järgi pidi Reiljan karistusena maksma riigile veidi üle 33 000 euro.

21. detsembril 2018. aastal langetas riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar pääses oma kehva tervise tõttu kohtupidamisest. 

Riigikohtu kriminaalkolleegium tõdes, et kuigi Savisaar saaks teatud tingimuste täitmise korral kohtuistungitel osaleda, on tema terviseseisundit silmas pidades suur risk, et kriminaalmenetluse jätkamisel võib selles osalemine põhjustada süüdistatava tõsise terviserikke või surma.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Tagasi üles
Back