Minister Solman premeeris väärtuspõhiselt käitunud alluvaid

Rahvastikuminister Riina Solman.

FOTO: Erik Prozes

Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) jagas eelmisel nädalal ministeeriumis preemiaid väärtuspõhise käitumise eest.

14. jaanuaril sai varahaldusosakonna autojuht rahvastikuminister Riina Solmanilt 1000 eurot preemiat. Põhjenduseks tõi Solman: «Oma põhitöö kõrvalt rahvastikuministrile sõiduteenuse osutamise ja väärtuspõhise käitumise eest.»

Järgmisel päeval määras Solman 2000 euro suuruse preemia rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhile Lea Danilson-Järgile, kes sai preemiat aktiivse osalemise eest rahvastiku- ja perepoliitika valdkonna kujundamisel, uue osakonna töö käivitamisel ning samamoodi nagu ka autojuhti, tunnustati ka Danilson-Järgi väärtuspõhise käitumise eest.

Siseministeeriumi palgajuhendi põhjal saab preemiat maksta erakordsete teenistust puudutavate saavutuste või väärtuspõhise käitumise eest. «Seda makstakse siis, kui teenistuja on edendanud organisatsiooni läbi tunnustust vääriva väärtuspõhise käitumise,» selgitas siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp.

Siseministeeriumis on alates 2017. aastast väärtusteks sõnastatud: «mõtlen avatult», «vastutan ise», «kaasan teisi» ja «hoolin igaühest», ning väärtuspõhine käitumine tähendab nende nelja kokku lepitud põhiväärtuse järgimist. «Preemiat makstakse juhul, kui teenistuja käitumine vastab kõigile neljale väärtustele, kahe väärtuse järgmisel on teenistuja käitumine tunnustust vääriv,» selgitas Sirp. Ta lisas, et iga väärtuse on ministeerium ka lahti sõnastanud. «Mõtlen avatult – tean, et alati on olemas veel parem lahendus,» tõi ta ühe näite.

Danilson-Järg, kes sai preemiat ka osakonna kujundamise eest, panustas Sirbi sõnul uue, rahvastiku- ja perepoliitika osakonna käivitamisse ja tegeles ülesannetega ka töövälisel ajal. «Ajal, kui osakonna kõik liikmed ei olnud veel tööle asunud, oli juhataja töökoormus märkimisväärselt suurem, sest tööprotsessidega tuli sellegipoolest aktiivselt tegeleda. Samal ajal oli käimas mitu värbamisprotsessi, et osakonda inimesed leida,» selgitas Sirp. 

«Rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhataja pälvis ministrilt rahalise tunnustuse silmapaistvate töötulemuste eest ning kõikide siseministeeriumis kokku lepitud väärtuste järgimise eest, sh eriti tunnustust väärivalt kahe väärtuse järgimise eest,» täpsustas Sirp.

Danilson-Järg sai erilise tunnustuse sotsiaalministeeriumi kahe väärtuse järgimise eest, milleks oli: «Vastutan ise» – mõtlen läbi, kuhu tahan oma tööga jõuda ja jõuan sinna välja, sean selgeid eesmärke ja selgitan neid teistele, liigun kindlalt eesmärgi suunas ja viin alustatu lõpule, teen asjad ära ning «kaasan teisi» – kaasan partnereid, selgitan ootusi, kuulan nende arvamusi ja olen valmis kompromissiks, annan ausat tagasisidet ja selgitan oma valikuid, olen ühise asja eest väljas.  

Tagasi üles