Napilt üle poole inimestest ei näe valitsuse tegevuses julgeolekuriski

Valitsuse liikmed

FOTO: Remo Tõnismäe

Napilt üle poole Eesti kodanikest leiab, et jutud valitsuse ohust Eesti julgeolekule pole põhjendatud, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest. 

Eelmise aasta lõpus Postimehes ilmunud intervjuus ütles president Kersti Kaljulaid, et praegune valitsus on selles mõttes ohuks põhiseaduslikule korrale, et nad seavad kahtluse alla põhiseaduse paragrahvi 12: kõik inimesed on võrdsed. Lisaks ütles president, et valitsus on ohuks ka Eesti julgeolekule, arvestades seda, et viimase kuu jooksul on siseminister kaks korda sekkunud Eesti välispoliitikasse ja asunud jõuliselt seda kujundama.

Antud intervjuust tulenevalt esitati inimestele kaks küsimust. Esiteks küsiti, kas valitsus on inimeste arvates ohuks Eesti julgeolekule ja teiseks, kas vastajate arvates on praegune valitsus ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale. Mõlemale küsimusele oli võimalik vastata neljapalli skaalal «jah», «pigem jah», «pigem ei» ja «ei» ning võimalik oli tunnistada ka oskamatust neile küsimustele vastata. 

Tulemustest selgub, et kuigi praegust valitsust julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale ohtlikuks pidavaid inimesi on märkimisväärne hulk, siis enamuses on need vastajad, kes ohtu ei näe. Julgeoleku osas peab valitsust ohtlikuks 38 protsenti ehk need, kes vastasid «jah» või «pigem jah». Valitsust ei pea ohtlikuks 51 protsenti vastajatest ehk need, kes vastas «pigem ei» või «ei». Kümnel protsendil arvamus puudus. Põhiseaduslikule korrale peab samal ajal valitsust ohtlikuks 36 protsenti, ei pea ohtlikuks 53 protsenti ning selles küsimuses ei osanud kaasa rääkida 11 protsenti vastajatest.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 20.–22. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4 protsenti. Norstati kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Tagasi üles
Back