Kliiniku 19 juhtivtöötaja avaldus: Urmas Klaas peab tagasi astuma

Avalduse tegijad

FOTO: Ivar Õuekallas, Powerhouse

Juhtimiskriisist räsitud Tartu Ülikooli Kliinikumi 19 juhtivtöötajat leiavad, et kliinikumi nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas peab tagasi astuma. 

«Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu on viinud kliinikumi sügavasse juhtimiskriisi. Kliinikumis puudub töörahu, juhatuse esimees Priit Eelmäe ei ole suutnud ligi 1,5 aasta jooksul kliinikute juhtidega koostööd teha ega plaanigi seda. 4400 töötajaga Eesti juhtiva meditsiiniasutuse maine on saanud väga olulisel määral kahjustada. Kliinikumi nõukogu, eesotsas nõukogu esimehe Urmas Klaasiga, püüab kliinikumi juhtimises läbi viia muudatusi viisil, mis töökorraldust ei paranda, vaid halvendavad,» seisab 19 juhtivtöötaja avalduses. 

Nad leiavad, et kliinikumi juhtimiseks sobimatute isikuomadustega Priit Eelmäe vastasseis meeskonnaga ei ole tulevikus võib-olla realiseeruv risk, vaid praeguseks ligi 1,5 aasta jooksul tõeks saanud reaalsus. «Selle reaalsuse jätkumine on ummiktee. Lahkuma ei pea tipparstid ja kliinikute juhid, vaid ebakompetentne juhatuse esimees. Priit Eelmäe ei suuda Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtida, tal puuduvad selleks oskused, teadmised, isikuomadused ja tahe. Juht, kes ei soovi oma meeskonnaga koostööd teha, väljendab ükskõiksust ka oma töö vastu,» seisab pöördumises. 

«Alusetute väidete esitamine omaenda juhitava kollektiivi vastu ei ole meeskonnatöö osa. Kliinikute juhtidena oleme kindlasti nõus struktuuri kaasajastamise, tähtajalise töölepingu ja ametikohale konkureerimisega. Nõukogu esimees on aktsepteerinud juhatuse esimehe tegevust, mis on kliinikumi juhtimiskriisi viinud. Ainus lahendus on mõlema juhi poolt vastutuse võtmine,» märgivad kliinikumi juhid. 

«Juhatuse esimees peab lahkuma kohe. See on töörahu taastamise esimene ja vältimatu eeltingimus. Nõukogu esimees peab taanduma ja vastutama, kuna ta ei ole oma tööga hakkama saanud ning õigustab emotsionaalselt vägivaldse juhtimisstiili jätkumist Tartu Ülikooli Kliinikumis. Süü lasub Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogul tervikuna. Nõukogu ei ole aru saanud Ülikooli ja haigla omavahelise toimimise tasakaalust ning pole astunud mõistlikke samme selle tasakaalu saavutamiseks,» märgivad kliinikumi juhtivtöötajad. 

«Alates nõukogu erakorralisest koosolekust 13. jaanuaril pole juhatuse esimehe juhtimisstiilis vähimaidki muutusi toimunud. Juhatuse esimees ei ignoreeri mitte ainult kliinikumi töötajaid, vaid ka nõukogu. Õhkkond kliinikumis on viimase pooleteist aasta jooksul, mil juhatuse esimees on olnud Priit Eelmäe, järjest halvemaks läinud. Olukord kahjustab oluliselt tervishoiuteenuste osutamist, meie arstide ja meditsiinitöötajate hariduse olevikku ja tulevikku. Me vajame töörahu. Ja kohe. Austatud nõukogu esimees. Astuge tagasi,» seisab pöördumuses. 

Avaldusele on alla kirjutanud: sisekliiniku juhataja Margus Lember, südamekliiniku juhataja Jaan Eha, sisekliiniku direktor Rein Kermes, naistekliiniku direktor Aivar Ehrenberg, anestesioloogia ja intensiivravikliiniku direktor Ago Kõrgvee, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Joel Starkopf, lastekliiniku juhataja Vallo Tillmann, lastekliiniku direktor Marika Kirss, psühhiaatriakliiniku juhataja Sven Janno, ühendlabori direktor Anu Tamm, stomatoloogiakliiniku juhataja Taavo Seedre, naistekliiniku juhataja Helle Karro, kirurgiakliiniku juhataja Urmas Lepner, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku direktor Rein Kuik, silmakliiniku juhataja Kuldar Kaljurand, traumatoloogia ja ortopeediakliiniku juhataja Aare Märtson, radioloogiakliiniku juhataja Pilvi Ilves, närvikliiniku juhataja Pille Taba ja kopsukliiniku juhataja Rain Jõgi. 

Tagasi üles
Back