Ravimiamet palkab apteegireformi ja Brexiti pärast neli uut töötajat

Türi tervisekeskus. Apteek.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Ravimiamet saatis sotsiaalministeeriumile taotluse suurendada oma töötajate koosseisu: kaks uut inimest palgatakse apteegireformi pärast ning kaks Brexitiga seotud ümberkorralduste tõttu, lisaks vajatakse üht töötajat rahvusvahelisse projekti Horisont 2020. 

Kui praegu on ravimiameti palgal 102 töötajat, siis nüüd soovitakse seda arvu suurendada viie võrra. Kahe ametikoha loomine on seotud Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust – sellega seoses tuleb kogu ELi ravimijärelevalve võrgustikus töökoormus teiste liikmesriikide vahel ümber jagada.

Brexit tõi tööd juurde

Ravimiameti peadirektori Kristin Raudsepa hinnangul oli brittide panus ELi ravimijärelevalves märkimisväärselt suur, 10–25 protsenti, mis tähendab, et nüüd peavad ülejäänud liikmesriigid andma endast parima, et kodanike tervis oleks ravimivaldkonnas jätkuvalt kaitstud.

Amet esitas riigieelarvest lisaraha saamise taotluse juba 2018. aastal, see sai ka osaliselt rahuldatud. «Taotleme kahe uue ametikoha loomist – vaja on müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialisti ja inspektsiooniosakonna spetsialisti,» loetles Raudsepp. 

Müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialist teeb kliiniliste uuringute järelevalvet ELi ravimiametites ja aitab tagada uuringus osalejate ohutuse ja uuringute asjakohase läbiviimise. Teine, inspektsiooniosakonna spetsialisti töökoht, tuleb vajadusest panustada rohkem ravimite tarneprobleemidele ja sellele, et ravimid oleksid paremini kättesaadavad ning infovahetus kiirem.

Apteegireform vajab järelevaatajaid

Apteegituru reform tähendab suure hulga apteekide omandiõiguse muutmist, mis toob ravimiametile hulga tegevuslubade muutmise taotlusi, lubade kehtetuks tunnistamisi, uute apteekide loomisega seotud menetlusi ja kohtuasju. Raudsepp märgib, et sellega seoses suureneb järelevalve vajadus eelkõige vastloodud apteekides ning võimalike uute käitlejate juures. 

Amet taotleb kahe spetsialisti ametikoha loomist inspektsiooniosakonda – jurist ning tegevuslubade ja inspektsioonibüroo vaneminspektor, sest reformiga kaasneb ka vaidlusi ja kohtuasju. «Vajalik on täiendav tööjõud, et tagada juhtumite menetlemise põhjalikkus ja tähtaegsus ning tegevuslubadega seotud päringutele vastamine juriidilistes küsimustes,» selgitas ameti peadirektor. Ta lisas, et vaneminspektori ülesanne on tagada apteekide tegevuslubade korrektne menetlemine.

Tagasi üles
Back