Sisuturundus

Mida annab kasutusluba minu kinnisvarale?

FOTO: Shutterstock

Enamike jaoks on turvalise ja kontrollitud sõiduvahendiga liiklemine iseenesest mõistetav. Sama peaks kehtima hoonete kohta, kus elame ja tegutseme. Ometi, paljudel juhtudel, see nii pole, sest puudub teadmine, mida üks kasutusluba kinnisvarale ja selle omanikule pakub. Projektibüroo müügijuht Joonas Annus toob välja peamise, mida see annab.

Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees

Kui mingil hetkel tekib soov kinnisvara osta on kasutusluba vajalik dokument. Pank jälgib laenu andes, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse ohutus ja nõuetele vastavus. Pangale annab see kindlustunde, et vara, mille vastu nad laenu annavad, on kindel tagatis.

Kinnisvara müüja jaoks kiirendab kasutusloa olemasolu müüki

Kui majal on dokumendid korras ning hoone on spetsialistide poolt turvaliseks tunnistatud, saab seda palju kergemini müüa. Ka endal on süda rahul, kui on olemas teadmine, et ostjale antakse üle hoone, mis on igati tehniliselt korras. Loomulikult saab müüa ka hooneid, mil dokumendid puudulikud, ent sellisel juhul peab ostjal olema kogu summa tagataskust võtta. Kuid isegi need ostjad, kel kogu raha kohe olemas, on muutunud teadlikumaks ega soovigi väga kinnisvara, millel dokumendid puudulikud. Seda seetõttu, et pärast ostu lasub juba neil, kui uutel omanikel, kohustus dokumendid oma kuludega korda ajada.

Kui aga dokumentide puudumine ostusoovi ei vähenda ning kindel tahtmine on tehing sooritada, tasub kasutusloa puudumise põhjus siiski välja selgitada. Samuti oleks mõistlik müügilepingus kokku leppida, kas kasutusloa taotlemine ja selle saamine jääb müüja kohustuseks või võtab ostja selle kohustuse endale. Lepingusse peaks täpselt kirja panema, kes kannab kulud, mis kaasnevad kasutusloa taotlemisega, sealhulgas vajalike ehitustöödega seotud kulutused. Kui kasutusloa taotlemine jääb ostja kohustuseks, oleks hea, kui lepingus on eraldi loetelu kasutusloa saamise eelduseks olevatest dokumentidest, mis müüja peab ostjale üle andma. Kui kasutusloa taotlemine jääb müüja kohustuseks, siis on tähtis leppida kokku sanktsioonid juhuks, kui müüja seda ei tee või tähtaegselt ei tee. Selleks võib olla näiteks müüja kohustus hüvitada kahju või ostja õigus nõuda leppetrahvi.

Mida annab aga kasutusluba neile, kel puudub huvi kinnisvara müüa?

Peamiselt tõstatub kasutusloa teema alles siis, kui hakatakse kinnisvara müüma või ostma, kuid võib tekkida küsimus, mida annab kasutusluba neile, kel sellist plaani pole? Kasutusluba annab omanikule turvatunde. Kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada. Nimelt kinnitab kasutusluba maja tehno- ja elektrisüsteemide ning kandekonstruktsioonide korrasolekut. Ka tulekolded kontrollitakse üle enne kasutusloa väljastamist. Seda kõike kontrollivad vastavat pädevust omavad spetsialistid.

Kui näiteks juhtub, et hoonel, millel peaks seaduse järgi kasutusluba olema, see puudub, võib kindlustus loobuda tulekahju või mõne muu õnnetuse korral kahju hüvitamisest. Seda seetõttu, et puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid ja konstruktsioonid on turvalised ning nõuetele vastavad.

Oma kinnisvara või huvipakkuva kinnisvara leidmisel tasub hoone kohta käivate dokumentidega tutvuda. Näiteks kasutusloa olemasolu saab ise kontrollida elektroonilisest ehitisregistrist https://www.ehr.ee. Kui sealt ei ole võimalik välja lugeda infot kasutusloa olemasolu kohta, tasub pöörduda selle küsimusega kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialisti poole.

Kasutusloaga seonduva aitab korda ajada Projektibüroo, kelle meeskonda kuuluvad

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles