iDeal kampaania

Pildid ⟩ Sõjaväepolitsei koolitab narko-, pommi- ja relvakoeri

Sõjaväepolitsei korraldab rahvusvahelise narko-, pommi- ja relvakoerte treeningnädala, kus koerajuhid ja nende neljajalgsed paarilised saavad harjutada erinevate ainete ja relvade leidmist ning jagada tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Sõjaväepolitseinik veebel Martin Siht märkis, et algselt pidi toimuma ainult narkokoertele mõeldud treeningnädal, aga tänu kolleegide suurele huvile teistest jõustruktuuridest otsustas paralleelselt treenida ka pommi- ja relvakoeri ning nende juhte.

«Nii saavadki asjaosalised nelja päeva jooksul harjutada otsinguid erinevates kaitseväe keskkondades - laeval, logistikaladudes ja maismaasõidukites, kus koertel tuleb sinna ära peidetud ained või relvad üles leida. Samuti on neil võimalus viia läbi otsingud Tallinna vanglas,» ütles lisades, et sellised koolitusnädalad on väga olulised nii riikide kui ka asutuste vahelise koostöö seisukohalt.

Treeningnädal on koht, kus nii koerajuhid kui ka nende neljajalgsed paarilised saavad omandada värskeid teadmisi ja kogemusi uutes mitmekesistes keskkondades, õppida tundma erinevaid aineid ning kuidas neid veelgi efektiivsemalt leida. Veebel Sihi hinnangul on seni kõik treeningul osalejad püstitatud ülesannetega väga hästi hakkama saanud.

Treeningnädalal osalevad Soome ja Leedu sõjaväepolitsei, Läti piirivalve ning Eesti politsei- ja piirivalveameti koerajuhid, kes kõik – nii koerajuhid kui nende neljajalgsed paarilised – on kogemustega teenistujad ja kelle igapäevatöö tõhusamaks muutmiseks on vajalikud erinevad koolitused, sealhulgas ka välismaised. Mitmed neist on osalenud ka korduvalt välismissioonidel.

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal. Lisaks teostab sõjaväepolitsei liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe sh liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset.

Tagasi üles