Vallad ja linnad saavad teede parandamiseks seitse miljonit eurot

Kohalike teede rekonstrueerimistoetusest saavad teiste hulgas osa mitu Lääne-Virumaa omavalitsust. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Margus Ansu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavatseb jaotada kohalikele omavalitsustele täiendavaid kohalike teede investeeringutoetusi juhtumipõhiselt kahel erineval sihtotstarbel, mille kogumaht on seitse miljonit eurot ning kokku on kavas toetada 19 projekti.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on meie kohalikel omavalitsustel teelõike, mis suurema liiklussageduse tõttu vajavad enam tähelepanu. «Nende teede rekonstrueerimiseks võivad jääda omavalitsuste käed liiga lühikeseks. Vajadus lisarahastuseks on suur ning riigipoolne juhtumipõhine toetus on juba aastaid olnud üheks praktiliseks võimaluseks kohalike teede olukorra parandamiseks,» ütles Aas.

Sel aastal jagab MKM omavalitsuste vahel laiali 7 miljoni eurot ning minister Aas ei välista kriisiolukorras toetuse kogumahu kasvu. «Vaadates koroonaviiruse mõju majandusele, valmistume võimalikuks laiaulatuslikuks kriisiks. On olemas täiesti valmis projekte, mis on oodanud rahastust ja kuhu kriisiolukorras oleks riigil mõistlik rahastust juurde suunata, kindlasti neist osa on ka omavalitsuste teed,» ütles Aas.

Kohalikel omavalitsustel oli eelmise aasta lõpus võimalik esitada taotlus kohalike teede toetuse saamiseks kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Praegu on saadetud toetuse eraldamise otsuse kavand omavalitsustele tutvumiseks.

Transiitteede toetust kavandab MKM jaotada umbes 6,15 miljonit eurot. Ministeeriumi nägemuse järgi võiksid saada transiitteede rekonstrueerimiseks toetust Jõhvi vald (Narva mnt); Haapsalu linn (Tallinna mnt ja Kiltsi tee); Rapla vald (Tallinna mnt); Põltsamaa vald (Jõgeva mnt ja Tartu mnt); Võru linn (Jaama tänav); Viljandi linn (Tallina tänav); Valga vald (Tartu tänav); Sillamäe linn (Kesk tänav); Rakvere linn (Jaama puiestee).

Ettevõtlusega seotud teedele kavandab MKM jaotada umbes 850 000 eurot. Ettevõtlusega seotud teede rekonstrueerimiseks on kavas toetada Väike-Maarja valda (Kaarma tööstusala tee); Põltsamaa valda (Tehase tee); Elva valda (Valga mnt); Tapa valda (Paide mnt); Pärnu linna (Ankru tänav); Saue valda (Tule tänav); Põlva valda (Tööstuse tee); Paide linna (Tiigi tänav); Jõgeva valda (Viruvere tee); Saku valda (Kokasauna tee).

Toetuse saamiseks on vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10–30 protsenti.

Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks eraldati aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. Sel aastal on ettenähtud seitse miljonit eurot ning tulevateks aastateks kavatseb ministeerium leida vajaliku rahastuse toetuse jätkamiseks.

Tagasi üles