Valitsus kinnitas eriolukorra meetmed

Valitsus kogunes ­eile lausa kahel korral pressikonverentsiks, et ajakirjanduse kaudu üldsust välja kuulutatud eriolukorrast ­teavitada.

FOTO: Sander Ilvest

Valitsus kinnitas eriolukorra meetmed, mis sulgevad teatri ja kino ning keelavad haiglakülastused. 

Valitsus kinnitas e-istungil eriolukorra meetmed, mis kiideti põhimõtteliselt heaks eilsel kabinetinõupidamisel. Vastavalt valitsuse eilsele otsusele kehtib eriolukord Eestis 1. maini, see kuupäev kaasa arvatud. Abinõud kehtestatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ülekaaluka avaliku huvi, inimeste tervise ja elu kaitseks.

Elukorralduse muutus puudutab koole, kultuurielu ja vabaaja veetmist ning asutuste külastamist.

Eriolukord muudab õppetööd haridusasutustes

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned õppetööks. Haridusasutused lähevad üle distantsõppele. Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Distantsõppe perioodil peavad olema peatatud huviringid ja treeningud, välja arvatud kui tegevust saab jätkata kaugõppel. Samuti peavad olema peatatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus.

Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteasutuse pidaja.

Kohalikud omavalitsused peavad analüüsima, kuidas tagada alaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad (elutähtsa teenuse osutajate, ühistranspordi valdkonna, haiglate jt elutähtsate valdkondade töötajad) peavad olema tööl.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Need meetmed kehtivad kuni korralduse muutmiseni. Abinõude vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala tagant.

1. maini ei saa külastada ei kino ega teatrit

Kuni 1. maini on keelatud kõik avalikud kogunemised, ka ööklubid. Publikule jäävad suletuks teatrid, muuseumid ja kinod ning ära jäävad spordi- ja liikumisüritused. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.

Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses, üritusi seal korraldada ei tohi.

Piirangud puudutavad kõiki, ka eraõiguslikke kultuuriasutusi ja -korraldajaid.

Marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn kehtestatakse huvireiside raames reisijate liikumisvabaduse piirang.

Lisaks on hoolekandeasutustes ja haiglates külastused keelatud. Külastada ei tohi ka vanglaid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles