Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1706 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast proovi, millest 42 proovi tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,29. Ööpäevaga suri kaks koroonaviirusega nakatunut.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesega nakatumine tuvastati 21 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kuus ja Tartumaale neli. Jõgevamaale, Pärnumaale ja Põlvamaale lisandus üks. Kaheksal positiivse proovi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Tallinna lisandus 19 uut nakatunut. Harjumaa kolme juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Kooli koldes on kuus inimest. Neljandas töökoha koldes on kuus nakatunut ning täna hommikust lisandunud viiendas töökoha koldes viis inimest.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on 1400 inimest, kellest 215 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud kahe juhtumi puhul toimus nakatumine hooldekodus, kahel juhul töökohas ja ühel juhul läbi perekontakti. Üks juhtum on sisse toodud Venemaalt. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 747 inimest, kellest on haigestunud 144.

Jõgevamaale lisandunud juhtum on seotud varasema haigestunuga. Kaks Tartumaale lisandunud juhtumit nakatusid läbi perekontakti, teise kahe juhtumi asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud juhtum nakatus läbi perekontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 528 inimest, kellest 58 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Pärnumaale lisandund  juhtum on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 51 inimest, kellest 15 on haigestunud.

Suri kaks inimest

20. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 27 Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti viis inimest, kolm inimest viidi üle mitte Covid-19 osakonda. Uusi Covid-19 haigusjuhtumeid avati neli (kaks inimest sisestati andmestikku tagantjärele). Uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul kaks – Ida-Viru Keskhaiglas surid 94-aastane mees ja 95-aastane naine.

Tagantjärele on Covid-19 surmaks tunnistatud ka IVKHs 15. oktoobril surnud 64-aastane  mees. Kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 522 Covid-19 haigusjuhtumit 508 inimesega.

20. oktoobri seisuga on tervenenud 3270 inimest. Neist 2439 inimese (74,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 831 inimese puhul (25,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 245 000 esmase testi, nendest 4127 ehk 1,68 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Alates esmaspäevast, 19. oktoobrist on Eestisse võimalik tulla Lätist, Leedust või Soomest ilma eneseisolatsiooni kohustuseta juhul, kui inimene on teinud 48 tundi enne saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Seejuures tuleb arvestada, et inimene ei tohi olla viimasel kahel nädalal reisinud väljapoole Balti riike ja Soomet. Kehtima jäävad viis erandit, mille korral eneseisolatsiooni jääma ja proovi tegema ei pea: kui Eestisse tullakse töötama, õppima, tervishoiuasutusse, vältimatutel perekondlikel põhjustel või transiidi tõttu.

Valitsus pikendas üleriigilist alkoholimüügi piirangut. Alkohoolse joogi jaemüügi õigused on peatatud südaööst kuni kella 10 hommikul alates 25. oktoobrist kuni 24. novembrini. Piirangu jätkamise vajalikkust hinnatakse uuesti vähemalt 10 päeva enne selle kehtivuse lõppu.

Puhka koolivaheajal Eestis! 

  • Euroopa riikides kasvab koroonaviirusega nakatumine jätkuvalt. Arvesta, et reisisihtkohtades võivad kehtida piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav.
  • Kui reisimine on vältimatu, siis arvesta isolatsioonikohustusega, mille alternatiivina võib anda kaks proovi nädalase vahega, ning kui tulemused on negatiivsed, võib jätkata tavapärast elu.
  • Kui tööandja otsusel on vajalik täita edasilükkamatuid tööülesandeid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist.
  • Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse proovi tulemuse saamist.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Allalaadimislink Androidi jaoks

Allalaadimislink IOSi jaoks

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 158 279 korda ja haigeks märkinuid on 108. 

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta.

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitatav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.

Graafiku andmed uuenevad automaatselt siis, kui uus info jõuab koroonakaardile.