Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 864 Covid-19 viiruse testi, millest üks protsent ehk 11 osutusid positiivseks. Neli Kuressaare haigla patsienti surid. Eestis on koroonaviirus diagnoositud 1108 inimesel.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (6), Saaremaal (3) ja Ida-Virumaal (2).

6. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest (55 naist ning 74 meest), kellest 14 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. Covid-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul 4 Kuressaare haiglas ravil viibinud patsienti: 60- ja 72-aastane mees ning 78- ja 86-aastane naine. Kokku on Eestis Covid-19 viiruse tõttu surnud 19 inimest.

Eestis on kokku tehtud 21 866 testi, nendest 1108 ehk 5% olid positiivsed. Nendest 38% on Saare maakonnast ja 31% Harju maakonnast.

Eestis on viirushaiguse Covid-19 tuvastamise suutlikkus terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.

Graafiku andmed uuenevad automaatselt, siis kui uus info jõuab koroonakaardile.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus:

Täna hommiku kella 7 seisuga oli laekunud viimase 24 tunni kohta kokku 864 esmakordse testi tulemust, millest positiivseks osutusid 11. Negatiivseid tulemusi laekus 853. Keskus tegi saabunud andmetele kvaliteedikontrolli ega tuvastanud kõrvalekaldeid standarditest. Kõigi tulemuste koondarv korreleerub ka möödunud pühapäevaga, 29. märtsiga, mil laekus 852 testi tulemust.

Avaandmetes avaldab keskus alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult.

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärele dokumente parandada, muuta ja tühistada. Dokumentide muutmine võib toimuda näiteks andmekvaliteedi parendamise eesmärgil. Sel juhul saadetakse labori infosüsteemist tervise infosüsteemi juba varem saadetud dokumendist uus versioon ning eelmine versioon muutub kehtetuks. Seetõttu tulemuste koondarvu korral ei saa alati teha tehet eilne koondarv + 24 tunni laekunud tulemused, vaid aegreal arvutatakse tulemuste koondnumber hetkel  kehtivate tulemuste koondsummana. See põhimõte kehtib nii negatiivsete kui ka positiivsete tulemuste korral.