Riigikohus: õiglane kohtupidamine on tagatud ka inimõiguste konventsiooni artiklist taganemise ajal

Riigikohus.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Riigikohus rõhutab, et inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15 kohaldamisel kehtib endiselt põhiseadus ning seega on tagatud ka õiglane kohtupidamine.

Laupäeval teatas välisminister Urmas Reinsalu, et Eesti aktiveeris inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15, mis lubab ajutiselt taganeda mõnest konventsiooniga võetud kohustusest, sealhulgas õiglasest kohtupidamisest.

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15 järgi võib konventsiooniosaline riik sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võtta kasutusele meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik. Seda tingimusel, et meetmed ei ole vastuolus riigi teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega.

Artikli 15 kohaldamine mõjutab Eesti rahvusvahelist vastutust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni täitmise osas. See tähendab, et juhul, kui Eesti kodanik esitaks Euroopa Inimõiguste Kohtule (EIK) kaebuse meetme peale, millega valitsuse kehtestatud eriolukorra ajal tema vabadusi piirati, siis kaebuse läbi vaatamisel arvestab EIK, et riik on kohaldanud artiklit 15. Sellisel juhul võib EIK lugeda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooniga kooskõlas olevaks riigi tegevuse, mis enne artikli kohaldamist võis konventsiooniga vastuolus olla.

Artikli 15 kohaldamine ei mõjuta riigisisese õiguse kehtivust ega lõdvenda põhiseaduse nõudeid. Põhiseadus kehtib ning seega on igaühel põhiseaduses sätestatud õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumisel korral kohtusse.

Põhiseadus näeb ette juhud, kui on õigustatud kõrvale kalduda põhiseaduses sätestatud reeglitest põhiõiguste piiramiseks, kuid praegu selleks alust ei ole.

Tagasi üles
Back