Korduma kippuvad küsimused ⟩ Lisameetmed viiruse leviku tõkestamiseks Saaremaal ja Muhumaal

Saarte ja mandri vahel ühendust pidavaid parvlaevasadamaid majandab riigile kuuluv AS Saarte Liinid. Kuivastu on üks suuremaid ettevõtte hallatavatest sadamatest.

FOTO: Liis Treimann

Saaremaal ja Muhumaal kehtivad alates 30. märtsist liikumisele lisapiirangud. Millistel põhjustel tohib Saaremaal ja Muhumaal nüüd kodust väljuda?

Saaremaal ja Muhumaal peavad kõik püsima kodus, väljas võib käia ainult vältimatutel, hädavajalikel juhtudel elukoha lähedal:

 • toidupoes;
 • apteegis;
 • arsti juures;
 • lemmikloomaga jalutamas, teda loomaarsti juurde viimas ja tagasi toomas;
 • sporti tegemas;
 • postkontoris ja/või pakiautomaadi juures;
 • perega või kahekesi õues liikumas, jalutamas;
 • lapsi lasteaeda viimas ja sealt ära toomas;
 • vajaduse korral eakaid, puudega inimesi, abivajajaid hooldamas (kasutades
 • isikukaitsevahendeid);
 • tööl, kui ei ole võimalik kaugtööd teha;
 • tegemaks koduseid aia-, metsa- ja põllumajandustöid (kodust võib suvilasse sõita ja
 • tagasi);
 • kalastamas.

Väljas liikudes tuleb kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart), korraga ei tohi liikuda koos rohkem kui kaks inimest, välja arvatud perekonnad ja avalike ülesannete täitjad. Inimesed peavad hoidma liikumisel 2 meetrit vahemaad. Erandiks on ka hädavajalike tööde tegijad nagu sidesüsteemide hooldajad jt, kelle tööks vajalikud ohutusabinõud ja töö iseloom nõuavad korraga rohkem kui kahe inimese korraga rakendamist.

Millised poed ja teenindusettevõtted Saaremaal ja Muhumaal jäävad avatuks pühapäevast, 29. märtsist?

Lahti jäävad

 • toidupoed (kui nad müüvad ka mingeid muid kaupu, võib neid edasi müüa, näiteks riided, kosmeetika, köögitarbed, pesuvahendid);
 • apteegid;
 • sideettevõtete müügikohad;
 • pangakontorid,
 • pakiautomaadid;
 • postkontorid;
 • kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid (ratastoolid jms) ja meditsiinitarbeid;
 • optikapoed-prillipoed;
 • aianduspoed;
 • ehituspoed n-ö luugimüügiks (müügisaal peab olema suletud) ja laomüügiks, et oleks
 • tagatud koduste tehnosüsteemide esmane toimimine (vaja tarvikuid osta, kui toru lekib jms).

Millised kauplused ja teenindusettevõtted tuleb pühapäevast, 29. märtsist sulgeda?

Sulgeda tuleb kõik kauplused, mis ei ole toidupoed, prillipoed-optikapoed, aianduspoed, ehituspoed (eritingimusel) ning poed, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid (ratastoolid jms) ning meditsiinitarbeid. Toidupoed on poed, mis müüvad toitu, sõltumata müügipinna suurusest, sealhulgas eripoed nagu juustupoed, karnid jms. Alkoholipoed on seaduse mõistes toidupoed.

Turud tuleb sulgeda.

Kaupluste ja teenindusettevõtete töötajad ja omanikud võivad oma töökohas käia ja seal tööd teha, et tagada e-kaubanduse toimimine. Samuti võivad käia töötajad ja omanikud näiteks loomapoodides, et seal asuvaid loomi toita.

Milliseid teenuseid on Saaremaal ja Muhumaal alates 29. märtsist keelatud osutada ja mis on lubatud?

Keelatud on osutada kõiki lähikontakti eeldavaid teenuseid, näiteks

 • ilukirurgiateenuseid;
 • ilu- ja isikuteenuseid (nt juuksuri-, maniküüri, pediküüri-, kosmeetiku-, tätoveerimis- ja
 • solaariumiteenust);
 • massaaži naudingu otstarbel (raviotstarbel on lubatud).

Teenindusasutused, kus ei ole lähikontakti kliendi ja teenindaja vahel, võivad jääda avatuks.

Järgida tuleb hügieenireegleid ja kui vähegi võimalik, teha kaugtööd.

Endiselt on lubatud osutada ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, supiköögiteenust, toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.

Kas inimesed võivad Saaremaal ja Muhumaal eripiirangute tingimustes käia restoranides, kohvikutes ja muudes söögikohtades?

Restoranides, kohvikutes ja muudes söögikohtades kohapeal süüa ja juua pakkuda ei tohi.

Toitu tohib müüa neis kohtades ööpäev läbi, aga ainult kaasa ostmiseks ja kulleriga koju viimiseks.

Kas raamatukogud jäävad Saaremaal ja Muhumaal avatuks? Ei, kõik Saaremaa ja Muhumaa raamatukogud peavad olema külastajatele suletud.

Kui töötajatel ei ole võimalik teha kaugtööd, võivad nad teha kataloogimist, kogude korrastamist jms raamatukogudes vajalikku tööd kohapeal, järgides üldisi hügieeninõudeid.

Kas inimesed tohivad tööl käia, kui nad ei ole haiged?

Tööl tohib käia inimene, kes ei ole haige ja kellel ei ole kuidagi võimalik teha kaugtööd. Kui vähegi võimalik, tuleb tööandjal anda ka tervetele töötajatele võimalus teha kaugtööd.

Miks oli vaja kehtestada Saaremaal ja Muhumaal lisapiirangud? See oli vajalik eesmärgiga päästa tervis ja elud ning peatada viiruse levik.

Saaremaal on diagnoositud koroonajuhtumite arv (217) 28. märtsi hommiku seisuga peaaegu sama suur kui Tallinnas ja Harjumaal kokku (220). Nende kahe maakonna elanike arv aga erineb ligikaudu 20 korda. Seetõttu on vaja Saaremaad eraldi käsitleda.

Saaremaal on hooldekodus suur nakkuskolle. Nakatuma on hakanud ka elutähtsate teenuste osutajad, mis ohustab nende teenuste edasist pakkumist.

Seepärast otsustas valitsuskomisjon, et Saaremaal ja Muhumaal tuleb varem kehtestatud meetmed selgemini jõustada ja järelevalvet tugevamaks muuta.

Kuidas kontrollitakse liikumispiirangutest kinnipidamist?

Liikumispiirangute järgimist kontrollib politsei.

Politsei patrullib tänavatel ja jälgib, et inimesed ei koguneks. Lisaks teavitavad politseinikud kõiki liikumispiirangutest ja vajadusest püsida kodus nii palju kui võimalik.

Politsei kontrollib väljas liikujaid pisteliselt. Inimesed, kes rikuvad liikumispiirangu nõudeid, võetakse vastutusele.

Saaremaal hakkab peale seniste tööle 10 täiendavat politseipatrulli.

Kui lisapiirangute kehtimise kahel esimesel päeval selgub, et politseil on vaja lisajõude, kaasatakse patrullimisse ka Kaitseliit ja Kaitsevägi.

Kui suur on karistus liikumispiirangu rikkumise eest? Liikumispiirangu rikkumise eest on võimalik määrata sunniraha 2000 eurot.

Kui vaja, kasutab politsei inimese suhtes vahetut sundi. Seda teeb politsei näiteks juhul, kui nakatunu liigub avalikus kohas ringi.

Kuidas on võimalik karistada ettevõtjat, kes ei täida eriolukorra juhi kehtestatud piiranguid?

Ettevõtjale on võimalik määrata sunniraha kuni 9600 eurot, kui eriolukorra korralduses ei ole märgitud teisiti.

Sunniraha tähendab seda, et ettevõtjale tehakse ettekirjutus. Kui näiteks on avatud kauplus, mis ei tohiks olla avatud, kohustab politsei ettevõtjal kaupluse teatud aja jooksul sulgema. Kui ettevõtja seda korraldust ei täida, siis on võimalik talle määrata sunniraha.

Sunniraha eesmärk on tagada, et korraldust täidetakse.

Millised on Kaitseliidu ja Kaitseväe õigused patrullimisel võrreldes politseiga?

Politsei toetamiseks kaasatud kaitseliitlastel ja kaitseväelastel on samamoodi nagu politseinikel õigus kasutada vahetut sundi.

Kui kaasatakse Kaitseliit, luuakse politseiametnikust ja kaitseliitlasest koosnevad patrullekipaažid.

Kas Saaremaal ja Muhumaal kehtestatud lisapiirangud toovad kaasa ka muutusi reeglites, mille järgi liigutakse Saaremaa ja mandri vahel?

Ei, Saaremaa ja mandri vahel liikumise reeglid ei muutu.

Kui kaua Saaremaale ja Muhumaale kehtestatud lisapiirangud kehtivad?

Kõik piirangud Saaremaal ja Muhumaal kehtivad seni, kuni neid ei ole muudetud. Seda, kas piiranguid on vaja muuta, hinnatakse iga kahe nädala järel.

Kas valitsusel on kavas Saaremaad eraldi toetada, kuna piirangud on mõnevõrra tugevamad kui mujal Eestis?

Jah. Valitsus võtab arvesse, et piirangud mõjutavad Saaremaa majandust ja inimeste heaolu märkimisväärselt, ning tagab maakonnale suurema abi.

Kas Saaremaa ja Muhumaa nendes poodides, mida võib pidada nii ehitus- kui ka aianduspoeks, on lubatud aianduspool klientidele avatuks jätta?

Jah, kui aianduspool on ehituspoest eraldatav, siis tohib aianduskaupade väljapanek klientidele avatuks jääda.

Kinni tuleb pidada nõudest hoida teistega vähemalt 2 meetrit vahet ja liikuda üksi või ainult kahekesi.

Ehituskaupu tohib sellises poes müüa ainult n-ö luugist, st kliendid ei tohi ostuks kaupluse ruumidesse siseneda.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles