700 õpetajat protesteerivad pöördumises valitsusele eksamite otsustusõiguse andmise vastu

Eesti keele riigieksami klass. FOTO: Arvo Meeks

Ligi 700 õpetajat, õppejõudu ja teadurit protesteerivad avalikus pöördumises Mailis Repsi soov vastu  saada eriolukorras valitsusele eksamite üle otsustusõigust kaheks aastaks.

Pühapäeval saatsid 22 õpetajate aineühendust riigikogu kultuuri- ja õiguskomisjonile ning fraktsioonidele avaliku pöördumise sooviga säilitada riigikogu otsustusõigus haridusküsimustes ka pärast eriolukorra lõppu.

Haridus- ja teadusminister püüab endiselt valitsuse kaudu saada otsustusõigust ka järgmise õppeaasta üle. Sellega ei ole aga nõus pöördumise teinud õpetajad, õppejõud ja teadurid.

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimehe Madis Somelari sõnul piisab põhikoolis valitsusele eriolukorra tõttu otsustusõiguse andmiseks üksnes 2019./2020. õppeaastaks.

«Ministeerium põhjendab vajadust säilitada valitsuse kontrolli õppeaasta 2020./2021. üle, sest põhikooli kolmanda kooliastme loovtöö sooritamine tuleb võib-olla osas koolides edasi lükata uude õppeaastasse. Loovtöö on kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas, mis on juba täna valitsuse määrusega kehtestatud. Seega puudub vajadus põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmiseks, et võimaldada loovtööde nihutamist või eriolukorra tõttu põhikooli lõpetamise tingimuste hulgast mahaarvestamiseks. Veel kord: seega puudub adekvaatne põhjus põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks põhikooli käsitlevate punktide osas,» märkis Somelar.

Ta märkis, et gümnaasiumi õpilasuurimused ja praktilised tööd põhikooli ei puutu ning ka nende edasilükkamise vajadust tuleks eelnevalt põhjalikult kaardistada, sest õpilasuurimusi ja praktilisi töid on võimalik sooritada kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

«Seega piisaks ka siin esialgu valitsusele eriolukorra tõttu otsustusõiguse andmiseks üksnes 2019./2020. õppeaastaks. Aineühenduste arutelu tulemusena kujunes järgnev seisukoht: kui 4. maiks on teada, et naaseme kooli hiljemalt 18. mail, siis võivad põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamid sel aastal toimuda,» lausus Somelar.

Kui 4. mail on selge, et 18. mail kooli ei minda, siis Somelari sõnul õpetajad erandina sel aastal põhikooli lõpueksamite tegemist ei toeta.

«Arvestades tänast olukorda maailmas on suur tõenäosus, et me kooli 18. mail siiski ei lähe. 12. klassi riigieksamid peaksid ühel hetkel kindlasti toimuma, sest neid tulemusi on vaja sisseastumisteks välisülikoolidesse ning ka tulevikus taaskandideerimiseks, isegi juhul kui sel aastal võtavad ülikooli õpilasi vastu teisti. Erikolukorras võivad 12. klassi riigieksamid olla lahti seotud sel aastal gümnaasiumi lõpetamise tingimustest ning toimuda siis kui eriolukord on läbi saanud,» märkis ta.

Somelari sõnul on oluline, et need, kes soovivad, saaksid eksami pärast eriolukorra lõppu sooritad. Õppetöö koolis toimub tuginedes põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadele. See on pidev protsess. Eksam on vaid üks traditsiooniline osa sellest protsessist.

«Haridus- ja teadusministeeriumi sõnum on olnud, et pärast kooli minekut peaks jääma kaks nädalat aega n-ö konsultatsioonideks. Siit ka põhjus, miks põhikooli osas sai määrvakas 18. mail kooli naasmise küsimus. Suur osa tänaseid 12. klassi õpilasi olid valmis eksameid sooritama juba distantsõppele jäämise eel, sest õppetööd selle nimel on tehtud aastaid,» ütles Somelar.

Valitsus tahab eksamite üle otsustusõigust tähtajatult

Eelmisel neljapäeval esitas valitsus riigikogule eelnõu, millega soovitakse vähendada tähtajatult riigikogu otsustusõigust Eesti hariduses.

Haridus- ja teadusministeerium on eelnõusse ette valmistanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mis puudutavad õpilaste hindamist eriolukorras ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste kehtestamise üldist ümberkorraldust. Eelnõu kohaselt ei piirdu põhikooli ja gümnaasiumi lõputingimuste kehtestamise muudatused eriolukorra kestusega, vaid on kohaldatavad ka järgmistel õppeaastatel.

Esmaspäeva õhtul tegi haridus- ja teadusminister ettepaneku, et eelnõu muudetakse, kuid otsustusõigus eksamite kohta jääb valitsusele ka järgmisel õppeaastal. Ministeerium põhjendab vajadust säilitada valitsuse kontrolli järgmise õppeaasta üle, sest põhikooli 3. kooliastme loovtöö sooritamine tuleb võib-olla osas koolides edasi lükata uude õppeaastasse. Loovtöö on kehtestatud põhikooli õppekavas, mis on juba praegu valitsuse määrusega kehtestatud. Seega puudub adekvaatne põhjus põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks põhikooli käsitlevates punktides. Gümnaasiumi õpilasuurimused ja praktilised tööd põhikooli ei puutu ning ka nende edasilükkamise vajadust tuleks eelnevalt põhjalikult kaardistada, sest õpilasuurimusi ja praktilisi töid on võimalik sooritada kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

Praeguseks on kujunenud õpetajate ja õppejõudude ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel väga suur usalduskriis. Aineühenduste pöördumisega liitub ühe uusi ja uusi õpetajaid. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kaudu on pöördumisega ühinenud juba 252 ning Eesti Matemaatika Seltsi kaudu 237, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu kaudu 89, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kaudu 88, Vene Keele Õpetajate Seltsi kaudu 27 õpetajat, õppejõudu, teadurit. Paljud aineühendused on alles nimekirju koostamas. Eile ühines pöördumisega ka Eesti Kunstimuuseum.

Aineühendused on seisukohal, et haridus- ja teadusministeeriumi selline talitamine on lubamatu ja vastuolus hea õigusloome tavaga. Praegu on õpetajate ja õppejõudude pilgud suunatud eelkõige riigikogu kultuuri- ja õiguskomisjoni suunas, lootuses, et nende liikmed suudavad õpetajaskonna hääle valitsuseni ja riigikogu teiste liikmeteni viia.

Pöördumisele alla kirjutanute nimekiri (nimekiri ei ole täielik)

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi pöördumisega on ühinenud:

1. Madis Somelar 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimees, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

2. Pille Rohtla

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse aseesimees, Audentese Erakooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

3. Aive Küng 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige, Sillamäe Gümnaasium ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

4. Merike Värs

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Võrumaa), Kääpa Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

5. Heivi Truu

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige, Otepää Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

6. Teele Jurtom-Lukašin 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige, Keila Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

7. Sigrid Abiline

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ajaloo-, ühiskonnaõpetuse- ja kunstiajaloo õpetaja 

8. Tiia Luuk 

Tallinna Reaalkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

9. Kätlin Kuldmaa

Tallinna Muusikakeskooli  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

10. Valdis Naaber

Võhma Kooli ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja geograafiaõpetaja.  

11. Pavel Naidjonov 

Narva Vanalinna Riigikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

12. Hilje Maripuu

Tallinna Õismäe Gümnaasium ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

13. Jaan Kaupmees

Kallavere Keskkooli ajalooõpetaja ning õppejuht  

14. Ülle Ütt

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Pärnumaa), Vändra Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

15. Marika Randma 

 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

16. Oliver Hoole

Tallinna Laagna Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

17. Kaarel Haav

EAÜS liige, endine Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste õppejõud, MTÜ ASÕP ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

18. Erika Sari

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

19. Inga Toom

Tartu Kivilinna Kooli  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

20. Maarja Tinn 

Tallinna 32. Keskkooli  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

21. Ene Holsting

Kohila Gümnaasiumi ajaoo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

22. Laura Tamme

Lähte Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja    

23. Riin Alatalu

Eesti Kunstiakadeemia dotsent  

24. Kadi Aavik

Audentese Erakooli ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja

25. Veronika Kim

26. Katre Rünk

Võru Kreutzwaldi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

27. Marko Zanev

Kostivere kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

28. Aare Ristikivi

Hugo Treffneri Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

29. Reili Reintal 

Viimsi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

30. Jarmo Tael

Kambja Põhikooli ja Nõo Põhikool ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

31. Triin Viiron

Tallinna 32. Keskkooli ajalooõpetaja

32. Anu Raudsepp

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliige, Tartu Ülikooli ajaloodidaktika dotsent

33. Matis Pedak 

Lasnamäe Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

34. Christian Tammerik

Pelgulinna Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

35. Evelin Tiiter

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi projektijuht, Kadrina Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,   

36. Kristi Põdra 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Lääne-Virumaa), Väike-Maarja Gümnaasium ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja   

37. Sigrid Laanemets

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

38. Mare Oja

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliige, Tallinna Ülikool

39. Raigo Loide

Saku Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

40. Karolina Antons

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi projektijuht, Mart Reiniku Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

41. Liivi Vislapuu

Viljandi Gümnaasiumi  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

42. Kristiina Punga

Hugo Treffneri Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

43. Krista-Mari Saagpakk

Vaida Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

44. Anne-Ly Raid

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi ajalooõpetaja

45. Andres Adamson

Ajaloodoktor, õpikute autor  

46. Siim Ruul

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Koidula gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

47. Riina Voltri 

Tartu Hansa Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

48. Siiri Aiaste

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ajalooõpetaja ja õppejuht

49. Barbara Laul

50. Siiri Hommik

Vastse-Kuuste Kooli ajalooõpetaja

51. Kaja Asmer 

Otepää Gümnaasiumi ajalooõpetaja  

52. Madli-Maria Naulainen

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Saaremaa), Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

53. Terttu-Triin Tomusk

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Harjumaa), Saue Gümnaasiumi  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

54. Tiiu Kreegipuu

Tartu Ülikooli muuseumi haridusvaldkonna koordinaator  

55. Kersti Haljasmets

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Valgamaa), Keeni Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

56. Helena Elgindy

Värska Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja

57. Kätlin Mirka

Viljandi Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja 

58. Lauri Naber 

Maarja-Magdaleena Põhikooli õppealajuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Jõgevamaa Gümnaasiumi ajalooõpetaja

59. Christi Lõhmus-Erg 

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Viljandimaa), Abja Gümnaasium ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

60. Kreet Aun

Kohila Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

61. Grete Rohi

Viimsi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

62. Maarit Jõemägi

Tallinna 32.Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

63. Pilvi Pindma

Valga Priimetsa Kooli ajalaoo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

64. Allar Tui

Tallinna 32.Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja   

65. Liisi Ploom

Tallinna 32.Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

66. Mikk Maasikrand

Tapa Gümnaasium ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

67. Ivo Maripuu

Orissaare Gümnaasiumi ja Muhu Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

68. Heli Heinaste

Rapla Vesiroosi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

69. Helle Ruusmaa

Võru Kreutzwaldi Kooli ajaloo- ühiskonnaõpetuse õpetaja

70. Anne-Ly Seljamaa

Türi Ühisgümnaasiumi ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

71. Nelli Kuldmaa

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Ida-Virumaa), Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

72. Harry Laiv 

Kadrina Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

73. Grete Kärmas

Põlva Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

74. Ulla Herkel

Tallinna 32.Keskkooli ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

75. Heigo Ausmees

Paldiski Põhikooli ja Paldiski Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja   

76. Reelika Laes

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Raplamaa), Kehtna Kutsehariduskeskus üldainete õpetaja ja Rapla Gümnaasium geograafiaõpetaja 

77. Astrid Ojasoon

Kose Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja

78. Triin Äärismaa-Unt

Tallinna Nõmme Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

79. Maile Kreevs

Mõisaküla Kooli ja Abja Gümnaasiumi ajalooõpetaja

80. Aive Kaldra

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige

81. Mariliis Hämäläinen

Tilsi Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

82. Tiiu Leppikus 

Kanepi Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

83. Kristiina Vaikmets

Tallinna Heleni Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

84. Veronika Uussaar

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

85. Tiina-Mall Kreem

Eesti Kunstimuuseum

86. Kaisa Arumäe

Mart Reiniku Kooli ajalooõpetaja

87. Triinu Saaren

Mart Reiniku Kooli ajalooõpetaja

88. Merje Kikas

Emmaste Põhikooli direktor ja ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

89. Natalja Dovgan 

Tallinna Laagna Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

90. Jaanus Moppel

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Järvamaa),Paide Hammerbecki Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja   

91. Ronald Juurmaa 

Rocca al Mare Kool keskmise kooliosa juhataja, ajalooõpetaja 

92. Kadri Tammar

Kehtna Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

93. Kristo Siig

Tallinna Ülikooli doktorant

94. Liia Vijand

Tartu Tamme Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

95. Annely Kallo

Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse ajalooõpetaja

96. Marvin Laidna

Paide Gümnaasiumi ajaloo - ja ühiskonnaõpetus  õpetaja

97. Ilje Piir

Tartu Herbert Masingu Kooli õpetaja 

98. Katrin Saareleht

Rocca al Mare Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kultuuri õppetooli juhataja 

99. Kadi Mõttus

Mõniste Kooli ajalooõpetaja

100. Epp Pavelts 

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

101. Tuuli Tolmov

Kalmetu Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

102. Ester Barkala

Tallinna 21. Kooli ajalooõpetaja

103. Piret Tänav

Miina Härma Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

104. Maie Nõmmik

Tamsalu Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

105. Urve Vakker

Lümanda Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

106. Aave Päeva 

Türi Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

107. Liisa-Helena Lumberg

Eesti Kunstiakadeemia õppejõud 

108. Helina Raal

Tallinna Prantsuse Lütseumi ajaloo- ja kunstiajaloo õpetaja

109. Liis Reier

Tallinna Prantsuse Lütseumi ajaloo-, kunstiajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

110. Heli Ahuna

Tallinna Reaalkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

111. Hanna-Liis Kaarlõp

Tallinna Humanitaargümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

112. Elo Lutsepp

EKKÜ liige, ajaloolane ja kunstiteadlane Eesti Vabaõhumuuseumis  

113. Alo Paistik

Eesti Kunstiakadeemia külalisõppejõud

114. Regina-Nino Mion

Eesti Kunstiakadeemia teadur

115. Veiko Jõeäär

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

116. Lea Elias 

Viljandi Paalalinna Kooli ajalooõpetaja

117. Ottomar Linna

Valgu Põhikool ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

118. Kairi Järve

Rakvere Reaalgümnaasiumi ajalooõpetaja

119. Ave Siilak

Lüllemäe Põhikooli inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

120. Eha Hergauk

Kristiine Gümnaasium ajalooõpetaja

121. Reet Petermann

Tallinna Nõmme Põhikooli ajaloo-, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

122. Sirje Piho

Lagedi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

123. Aime Rummel

Tartu Descartes'i Kooli ajaloo- ühiskonnaõpetuse õpetaja

124. Liisu Tähe

Kiltsi Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

125. Ester Vaiksaar

Valjala Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

126. Lauri Kann

Tartu Herberg Masingu kooli õpetaja, Tartu ülikooli ajaloodoktorant  

127. Heli Israel   

Keila Kooli Sotsiaalainete õppetooli juht, inimeseõpetuse õpetaja

128. Kadri Ottis

Keila Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

129. Allie Vernik

Keila Kooli ajalooõpetaja

130. Kaspar Koitjärv

Keila Kooli ajalooõpetaja

131. Pille-Riin Noor

Keila Kooli ajalooõpetaja

132. Aileriin Lelov

Keila Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

133. Johanna Rozin

Keila Kooli ajalooõpetaja

134. Maarja-Liis Roone

Püünsi Kooli, ajaloo- ühiskonnaõpetuse õpetaja

135. Ira Einama

EKKÜ liige, kunstiajaloolane

136. Marika Riit

Valga Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

137. Heli Mölder

Kose Gümnaasiumi õppejuht

138. Maive Tooming

Avinurme Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

139. Marju Sepp

Are Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

140. Maia Erm

Koidula Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnõpetuse õpetaja  

141. Heie Marie Treier 

Tallinna Ülikool BFM 

142. Mailis Emberg

Rapla Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

142. Indrek Nägelik

143. Karl-Henri Käämer

Keila Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

144. Viive Tammsaar 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

145. Marje Tänav

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ajalooõpetaja

146. Kristina Jantson

Tallinna 32. Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

147. Alisija Tšekada 

Tallinna 32. Keskkooli vene keele õpetaja

148. Kadi Rünkla

Tallinna 32. Keskkooli inglise keele õpetaja

149. Karsten Brüggemann

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Eesti ja üldajaloo professor

150. Kersti Markus

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi kunstiajaloo professor

151. Priit Raudkivi

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

152. Marek Tamm

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor  

153. Ulrike Plath

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor

154. Uku Lember

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor

155. Linda Kaljundi

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi ajalookultuuri dotsent

156. Marika Mägi

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

157. Aivar Põldvee

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur  

158. Ivar Leimus

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur  

159. Lola-Annabel Kass

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi nooremteadur

160. Tauri Einberg

Tallinna Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekava üliõpilane  

161. Jüri Seepter  

Tallinna Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekava üliõpilane  

162. Anna-Liisu Arukask

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Tallinna Ülikooli mitme aine õpetaja õppekava üliõpilane  

163. Aet Mikli

Jüri Gümnaasiumi õpetaja, Tallinna Ülikooli informaatika õppekava üliõpilane  

164. Aigi Bremse

Tallinna Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekava üliõpilane  

165. Margus Ader  

Tallinna Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekava üliõpilane  

166. Tuulika Sooväli-Rosin  

Tallinna Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekava üliõpilane  

167. Mirja Bluum

Tallinna Reaalkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

168. Kerttu Palginõmm

Eesti Kunstimuuseumi - Niguliste muuseumi kuraator-koguhoidja

169. Liina Ainsalu

Anna Haava nimelise Pala Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

170. Kadri Mõttus 

Kanepi Gümnaasiumi ajalooõpetaja

171. Johanna Bome

Pelgulinna Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja

172. Aivar Koks

Viimsi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

173. Maidu Varik

Kuressaare Gümnaasiumi õppealajuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

174. Mann Loper

Tartu Hansa Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

175. Anu Markus

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnõpetajate Seltsi volikogu liige (Tartumaa), Võnnu Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

176. Hele Israel

Rapla Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.  

177. Elle Kohal

Rakvere Reaalgümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

178. Heli Aiaots

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

179. Helgi Vassiliko 

Kanepi Gümnaasiumi klassiõpetaja 

180. Aino Mõttus

Kanepi Gümnaasiumi vene keele õpetaja

181. Anne Green  

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja

182. Mihkel Kõrbe

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

183. Maiga Purgats

Viljandi Jakobsoni Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

184. Tiina Kull

Jõgeva Põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

185. Astrid Tiideberg

Nõo Põhikooli ajalooõpetaja

186. Andrus Kangro

Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja

187. Urmas Lehtsalu

Saaaremaa Ühisgümnaasiumi, Aste Põhikooli ja Kärdla Põhikooli inimeseõpetuseõpetaja ja Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja

188. Heli Kirsi

Rakvere Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

189. Tiia Niggulis

Tallinna Reaalkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, haridustehnoloog

190. Krista Tõnnov

Vara Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

191. Kaisa Pulk

Tallinna 32. Keskkooli klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

192. Reet Tomusk

Tallinna 32. Keskkooli inglise keele õpetaja

193. Kristel Kubber

Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

194. Mari Speek 

Tallinna Tööstushariduskeskuse sotsiaalainete õpetaja

195. Anatoli Grigorjev

Eragümnaasium Kool 21. sajandil, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

196. Ele Zilmer

Varstu Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

197. Jana Põhjala

Muuga-Laekvere Kooli ajalooõpetaja

198. Nella Ploovits

Kose Gümnaasiumi inglise keele õpetaja   

199. Irja Kingsepp

Kostivere kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

200. Märt Hallasoo

Türi Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

201. Natalja Lakatoš

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse asendusõpetaja

202. Marko Reedik

Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja

203. Peep Reimer

Ülenurme Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

204. Katrin Linnap

Tallinna 32. Keskkooli inglise keele õpetaja.

205. Rita Laur-Reinumägi

Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

206. Merle Ermel

Rannu Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

207. Maarja Lainevoog 

Tallinna Humanitaargümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

208. Kaja Jakobson

Tallinna Tehnikaülikoolis finantsanalüütikuna, varasemal pikaaegna füüsika- ja matemaatikaõpetaja, õppelajuhataja

209. Viivi Rohtla

Pikaaegna Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi projektijuht ja volikogu liige

210. Ilvar Saar

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

211. Kaili Ranne

Tallinna 32. Keskooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

212. Laivi Kundla

Tallinna 32. Keskkooli klassiõpetaja ja inimseseõpetuse õpetaja

213. Rain Roosileht

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

214. Maarja Aavik

Haabneeme Kooli õpetaja

215. Indrek Riigor

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige (Tallinn) ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

216. Kaja Kraav

Albu Põhikooli õpetaja

217. Reet Viikholm

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  

218. Ene Must

Otepää Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja  

219. Toomas Reimann

Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja

220. Piret Parve

Loo Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

221. Janar Välk

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja, Tallinna Ülikooli tudeng  

222. Liisi Karydi

Ridala Põhikooli inglise keele õpetaja

223. Aime Kaarlep

Tallinna 32. Keskkooli muusikaõpetaja

224. Ester Kukk

Valga Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

225. Kerttu Männiste

Eesti Kunstimuuseumi kuraator

226. Siiri Mets

Tallinna 32. Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja

227. Kaja Kenk

Võru Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja   

228. Kert Õun

Haabneeme Kooli õpetaja  

229. Annika Pau 

Kostivere Kooli loodusainete õpetaja

230. Peep Reimer

Ülenurme Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

231. Kadi Küng

232. Julia Smirnova

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja    

233. Reelika Reiljan

Võru Kreutzwaldi Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

234. Gunnar Sarapuu

Keeni Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja  

235. Juhan-Mart Salumäe

Viljandi Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja

236. Katriin Kütt

Tervishoiumuuseum

237. Kaarel Vanamölder

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja praktilise ajaloo dotsent

238. Olga Mesilane

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli ühiskonnaõpetuse õpetaja 

239. Jelena Nilendere

Valga Priimetsa Kooli õpetaja

240. Ave Kruusmaa

Otepää Gümnaasiumi käsitöö ja kodunduse õpetaja  

241. Irma Samoldina

Räpina Aianduskooli sotsiaalainete õpetaja

242. Merle Lupp

Tartu Kivilinna Kooli õpetaja

243. Helle Värs 

A. Haava nimelise Pala Kool i õpetaja

244. Kerri Rauk

Otepää Gümnaasiumi kehalise kasvastuse õpetaja  

245. Anne-Ly Grab

Palade Põhikooli ja Lauka Põhikooli ajalooõpetaja

246. Aivi Pärisalu

Laagri Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

247. Andrus Ütt

Juurikaru Põhikooli ja Pärnjõe Põhikooli ajalooõpetaja

248. Jelena Salumaa

Otepää Gümnaasiumi kunstiõpetaja.

249. Ege Viil

Tallinna Reaalkooli inglise keele õpetaja

250 Jana Uuskari

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige, Hiiumaa Gümnaasiumi ja Käina Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

251. Carina Veervald

Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja

252. Signe Siim

Eesti Kunstimuuseum

Eesti Matemaatika Seltsi pöördumist toetanud:

Nimi ja töökoht:

 1. Ülle Aviste, Tallinna 32. Keskkool matemaatikaõpetaja
 2. Vivika Saare, Rakvere Reaalgümnaasiumi
 3. Ave Külter, Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 4. Mart Oja, Tartu Mart Reiniku Kooli matemaatikaõpetaja
 5. Maire Oja, Tartu Mart Reiniku Kooli matemaatikaõpetaja
 6. Marina Tomikas, Võsu Kooli matemaatikaõpetaja
 7. Tea Toode , Pärnu Kuninga Tn. Põhikooli matemaatikaõpetaja
 8. Anne Almet, Tallinna 32.Keskkooli matemaatikaõpetaja
 9. Tiia Raudsep, Jakob Westholmi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 10. Liivi Kõss, Tallinna 32. Keskkooli matemaatikaõpetaja
 11. Anne Saarva, Olustvere Teenindu- ja Maamajanduskooli matemaatikaõpetaja
 12. Kerli Orav-Puurand, Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 13. Tiiu Laheveer, Rakvere Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 14. Marika Veiko, Põlva Gümnaasium
 15. Malle Mägi, Vastse - Kuuste Kooli matemaatikaõpetaja
 16. Sirje Soosalu Tallinna Õismäe Gümnaasium
 17. Kristel Tamm, Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 18. Tatjana Tamberg, Tallinna Ülikooli matemaatika lektor
 19. Riin Saar, Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja
 20. Margit Sooniste, Vändra Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 21. Katrin Rohumaa, Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 22. Maksim Ivanov, TÜ teaduskool, Tartu Annelinna gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 23. Signe Veelmaa, Tallinna 32.Keskkooli matemaatikaõpetaja
 24. Olga Wolf, Kooli 21.sajandil matemaatikaõpetaja
 25. Urve Pärnamaa, Käina Kool matemaatikaõpetaja
 26. Sirje Pihlap Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskus
 27. Elle Ronk, Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 28. Maret Kivisaar Haljala Kool matemaatikaõpetaja
 29. Marika Kink, Tallinna Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 30. Epp Tohver, Tartu Hansa Kooli matemaatikaõpetaja
 31. Maiu Vahkal, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 32. Raili Vilt, TÜ teaduskool, matemaatika metoodik
 33. Ingrid Aamisepp, Tallinna Tehnikagümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 34. Ene Kõiv, Tallinna 32.Keskkooli matemaatikaõpetaja
 35. Kerri Gertrud Mikli, Tartu Erakooli matemaatikaõpetaja
 36. Lea Lepmann, TÜ emeriitdotsent
 37. Marge Mürk, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 38. Mare Vahtramäe, Tapa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 39. Kati Kalda, Rapla Vesiroosi Kooli matemaatikaõpetaja
 40. Tiina Napsep, Tallinna Kristiine Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 41. Maaja Valter, Rakvere Eragümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 42. Vilve Lepik , Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 43. Valvo Paat, Tallinna 21.Kooli matemaatikaõpetaja
 44. Kersti Kaldmäe, Jüri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 45. Anne Tali, TLÜ emeriitprofessor
 46. Epp Joab, Kehra Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 47. Anne Küüsmaa Tallinna Prantsuse Lütseumi õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja
 48. Ulvi Tensing, Aruküla Põhikooli matemaatikaõpetaja
 49. Malle Eglit, Viljandi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 50. Sirje Sild, Nõo reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 51. Ülle Pellja, Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 52. Siiri Sussi, Rapla Vesiroosi Kool, matemaatikaõpetaja
 53. Riita Meigas, Tallinna Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 54. Allar Veelmaa, Loo Keskkool
 55. Thea Bernstein, Tallinna 32 Keskkool inglise keele õpetaja
 56. Elts Abel, TÜ emeriitdotsent
 57. Mati Abel, Tü emeriitprofessor
 58. Alli Salusaar, Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 59. Õnne Rõõmus, Kohila Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 60. Sirje Laansoo, Kohila Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 61. Jekaterina Vanina, Tallinna Tehnikagümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 62. Riina Timmermann, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 63. Tanel Kümnik, Kiltsi Põhikooli matemaatikaõpetaja
 64. Pille Pürg, Kuusalu Keskkooli matemaatikaõpetaja
 65. Jaana Laanpere, Kolga Kooli matemaatikaõpetaja
 66. Karin Känd, Pärnu Ülejõe Põhikooli matemaatikaõpetaja
 67. Sirje Kallaste, Kärdla Põhikooli  matemaatikaõpetaja
 68. Eda Tuvikene, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
 69. Kalli Hein, Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 70. Ulvi Kaasik, Lähte Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 71. Kertu Palm, Lähte Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 72. Tiiu Sasi, Miina Härma Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 73. Erki Larm, Tabivere Põhikooli matemaatikaõpetaja
 74. Kertu Priilinn, Kuusalu Keskkooli matemaatikaõpetaja
 75. Margit Nerman, Haapsalu Põhikooli matemaatikaõpetaja
 76. Helika Toikka, Lüganuse Kooli matemaatikaõpetaja
 77. Kaja Oras, Tartu Veeriku Kooli matemaatikaõpetaja
 78. Mari Käis, Kuusalu Keskkooli matemaatikaõpetaja 
 79. Janika Kuus, Kohtla-Järve Järve Kool
 80. Karin-Kitty Repson, Jakob Westholmi Gümnaasium matemaatikaõpetaja
 81. Urve Olesk, Jõgevamaa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 82. Tiiu-Heli Vokksepp Tallinna Laagna Gümnaasium
 83. Helen Oras, Aseri Kool, klassiõpetaja ja matemaatikaõpetaja
 84. Eha Kuld, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 85. Kadri Raudsepp, Puhja Kool, klassiõpetaja
 86. Maarika Virkunen, Kohtla-Järve Gümnaasium matemaatikaõpetaja
 87. Monika Paurson, Viimsi Kooli matemaatikaõpetaja
 88. Piret Hordo, Võru Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 89. Eva Vihmaru, Viimsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 90. Elle Viljaste, Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 91. Sirje-Tiiu Kreek, Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 92. Anneli Morgenson, Tapa Gümnaasiumi ja Tapa Vene Põhikooli matemaatikaõpetaja
 93. Natalia Samoilenko, Tallinna 21. Kooli matemaatikaõpetaja
 94. Kerstin Kippar, Viimsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 95. Mailen Remmelg, Viimsi Kooli matemaatikaõpetaja
 96. Anna-Marie Vara, Viimsi Kooli matemaatikaõpetaja
 97. Kairo Kivi, Noarootsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 98. Ilana Sominskaja, Viimsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 99. Maria Petnjunas, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 100. Helli Juurma, Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja
 101. Tiina Saar, Muhu Põhikooli matemaatikaõpetaja
 102. Liisa Hallika, Loksa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 103. Liivi Kundla, Kehtna Põhikooli matemaatikaõpetaja
 104. Terje Koll,  Laagri Kooli matemaatikaõpetaja
 105. Katrin Kokk, Tartu Katoliku Hariduskeskuse matemaatikaõpetaja
 106. Kairi Heinsalu, Viimsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 107. Linda Kuuseok, Saaremaa Ühisgümnaasiumi  matemaatikaõpetaja
 108. Tiia Valdmets, Tallinna 21. Kool
 109. Anu Oks, Tallinna Prantsuse Lütseumi matemaatikaõpetaja
 110. Kaia Rikson Jakob Westholmi Gümnaasium matemaatikaõpetaja
 111. Tiina Bender Kuusalu keskkool matemaatikaõpetaja
 112. Velve Vipp, Salme Põhikooli matemaatikaõpetaja
 113. Ene Müürsepp, Mõniste Kooli matemaatikaõpetaja 
 114. Eve Roos, Jõgeva Põhikooli matemaatikaõpetaja
 115. Jelena Kallavus, Kohtla-Järve Järve Kooli matemaatikaõpetaja
 116. Rita Postov, Mustvee Kooli matemaatikaõpetaja
 117. Signe Saviir, Palivere Põhikooli matemaatikaõpetaja
 118. Maris Toomik, Nõo Põhikooli matemaatikaõpetaja
 119. Mari-Liis Jaansalu, Tartu Tamme Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 120. Villu Kopli, Tallinna Tehnikagümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 121. Airi Lang, Viljandi Paalalinna Kooli matemaatikaõpetaja
 122. Kätlin Milkov, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 123. Greete Kivi, Viimsi Kooli matemaatikaõpetaja
 124. Katrin Ruusamägi Pirita Majandusgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 125. Segne Miidla Pärnu Ülejõe Põhikooli matemaatikaõpetaja
 126. Kadri Lill, Kostivere Põhikooli matemaatikaõpetaja
 127. Marit Kikas, Saaremaa Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 128. Imbi Koppel, Tartu KJPG matemaatikaõpetaja
 129. Mery Rosenberg, Viimsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 130. Margus Sõmer, Emmaste Põhikooli matemaatikaõpetaja
 131. Ene Rattur-Kübar, Põlva Kooli matemaatikaõpetaja
 132. Õnne Nummert, Tartu Veeriku kooli matemaatikaõpetaja
 133. Anneli Kontson, Jüri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 134. Annemai Raidjõe, Tallinna Tehnikagümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 135. Härmel Nestra, Tartu Ülikooli lektor, matemaatikaolümpiaadi žürii esimees
 136. Tiina Loodus, Rakvere Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 137. Edvig Saidla, Rapla Vesiroosi Kool, Rapla Gümnaasium matemaatikaõpetaja
 138. Eneli Maal, Paikuse Põhikooli matemaatikaõpetaja
 139. Anne Reiljan, Puiga Põhikooli matemaatikaõpetaja
 140. Laire Kannel, Tartu Kivilinna Kooli matemaatikaõpetaja
 141. Margit Suigusaar-Hämäläinen, Leie Põhikooli matemaatikaõpetaja
 142. Rein Aidak, Viljandi Vaba Waldorfkooli matemaatikaõpetaja
 143. Merle Sukk, Viljandi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 144. Mare Mõisa, Kambja Põhikool, matemaatikaõpetaja
 145. Sirje Põder, Kalmetu Põhikool, matemaatikaõpetaja
 146. Liina Kivisto, Paikuse Põhikool, matemaatikaõpetaja
 147. Maris Hanimägi, Antsla Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 148. Helen Kaasik, Tallinna Reaalkool, Vanalinna Hariduskolleegium , matemaatikaõpetaja
 149. Aili Prinken, Vaimastvere Kool, matemaatikaõpetaja
 150. Piret Hirv, Olustvere Põhikool, matemaatikaõpetaja
 151. Viive Reinsalu, Kirivere Kool, matemaatikaõpetaja
 152. Annika Muuga, Põlva Kool, matemaatikaõpetaja
 153. Liivo Raudver, Rakvere Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 154. Reet Priimägi, Kullamaa Keskkool, matemaatikaõpetaja
 155. Ülle Reinson, Tartu Tamme Kool
 156. Margit Nuija, Viljandi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja 
 157. Külli Merivee, Vara Põhikooli matemaatikaõpetaja
 158. Anneli Joandi, Suure-Jaani Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 159. Tiia Liivak, Alavere Põhikool
 160. Epp Pärn, Tartu Karlova Kool, matemaatikaõpetaja
 161. Piret-Ülle Suude Rakvere Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 162. Maire Tamm, Tamsalu Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 163. Oksana Jõe, Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 164. Ülle Noppel, Parksepa Keskkooli matemaatikaõpetaja
 165. Katrin Roots, Vaida Põhikooli matemaatikaõpetaja
 166. Ülle Hüva, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 167. Katrin Vunk, Pärnu Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 168. Heli Liigand, Viljandi Paalalinna Kool, matemaatikaõpetaja
 169. Tiina Sard, Viimsi Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 170. Pirgit Palm, Tartu Descartes’i Kool, matemaatikaõpetaja
 171. Tiit Lepmann, TÜ emeriitdotsent
 172. Tiia Riet,  Abja Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 173. Andi Kivinukk, TLÜ emeriitprofessor
 174. Kädi-Liis Hunt, Holstre Kooli matemaatikaõpetaja
 175. Silva Luuk Kohila Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 176. Riina Taidre, Rapla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 177. Eve Kuljus, Vastseliina Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 178. Heli Reinart, Väike-Maarja Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 179. Inge Vestrik, Kose Gümnaasium matemaatikaõpetaja
 180. Rita Punning, Krootuse PK ja Saverna PK direktor, endine Krootuse PK matemaatikaõpetaja
 181. Koidu Karja, Kehtna Põhikool, klassiõpetaja ja matemaatikaõpetaja
 182. Ants Aasma, TTÜ majandusmatemaatika dotsent
 183. Piret Noor, Merivälja Kooli klassiõpetaja ja matemaatikaõpetaja
 184. Jana Söödor, Viljandi Paalalinna Kool, matemaatikaõpetaja
 185. Tiina Vilberg, Viljandi Jakobsoni Kooli matemaatikaõpetaja
 186. Peeter Jõeloo, Tartu Forseliuse Kool, matemaatika- ja füüsikaõpetaja
 187. Kersti Valgeväli, Kadrioru Saksa Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 188. Made Kotkas Halliste Põhikooli matemaatikaõpetaja
 189. Karolin Tikerpuu, Jakob Westholmi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja 
 190. Egne Kindsigo, Räpina Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 191. Age Priimus, Põlva Kooli matemaatikaõpetaja
 192. Maire Noormaa, Rakvere gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 193. Helgi Uudelepp, pensioneerunud matemaatikaõpetaja
 194. Terje Lelov, Tartu Descartes’i Kool, matemaatikaõpetaja
 195. Hille Uustamm, Pärnu-Jaagupi Põhikooli matemaatikaõpetaja
 196. Kerdi Mihhailova, Singi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 197. Tatjana Viks, Sindi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 198. Mall Paat, Pärnjõe Kool,  matemaatikaõpetaja
 199. Laine Aluoja, Türi Põhikool, informaatika ja matemaatikaõpetaja
 200. Janne Toomet, Kose Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 201. Vilja Jansen, Tori Põhikool, matemaatikaõpetaja
 202. Siivi Jõgi, Virtsu Kool, matemaatika- ja keemiaõpetaja
 203. Tiiu Nõmm ,Võhma kooli matemaatikaõpetaja
 204. Heli Järve, Roosna-Alliku Põhikool, matemaatika ja informaatikaõpetaja
 205. Triin Meritam, Audentese Rahvusvaheline Kool, õppejuht ja matemaatikaõpetaja
 206. Deivi Pundonen, Põlva Kool, matemaatikaõpetaja
 207. Heiki Rokka, Kõrveküla Põhikooli matemaatikaõpetaja
 208. Jaanika Voomets, Kabala Lasteaed-Põhikool, matemaatikaõpetaja
 209. Margit Pikk, Mooste Mõisakooli matemaatikaõpetaja
 210. Daire Krabi, Paide Hammerbecki Põhikool, matemaatikaõpetaja
 211. Tiina Teder, Kiili Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 212. Harlet Arismaa, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja
 213. Alex Savolainen, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 214. Kadri Lille, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 215. Lea Allik, Türi Põhikool, matemaatikaõpetaja
 216. Maila Visnap, Viljandi Jakobsoni Kool, matemaatika- ja füüsikaõpetaja
 217. Heldena Taperson, Tallinna Inglise Kolledž, matemaatikaõpetaja
 218. Anu Reha, Tallinna Kristiine Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 219. Liina Urgas, Kose Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 220. Mart Abel, Tallinna Ülikooli professor
 221. Gunneli Apri, Jakob Westholmi Gümnaasium
 222. Galina Kazban, Kiviõli 1. Keskkool, matemaatikaõpetaja
 223. Ülle Lükk, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 224. Külli Kukk, Valga Põhikool, matemaatikaõpetaja
 225. Ene Hainsoo, Räpina Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 226. Anne Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 227. Kaidi Palmiste, Otepää Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 228. Lia Helemäe,  Laeva Põhikooli matemaatikaõpetaja
 229. Kristi Aasma, Ristiku Põhikooli matemaatikaõpetaja
 230. Mare Maasik, Voore Põhikool,  C.R.Jakobsoni nim. Torma Põhikool matemaatikaõp.
 231. Auli Reitel, Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 232. Anu Teetlok, Narva Eesti Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 233. Lembit Pallas, Tallinna Tehnikaülikooli lektor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 234. Margot Sarv, Kohila Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 235. Hele-Riin Kutsar, Surju Põhikooli matemaatikaõpetaja
 236. Mai Aavasalu, Miina Härma Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 237. Egle Ollo-Fedotov, Pirita Majandusgümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Tagasi üles
Back