GALERII JA VIDEO ⟩ Kooli kolimise vastu võitlejad parkisid protestiks Harku vallamaja esise autosid täis

Eile korraldasid lapsevanemad Harku vallavalitsuse ees protestiaktsiooni ning andsid üle 1100 allkirjaga pöördumise, millega nad seisavad valla plaani vastu kolida Muraste kooli III kooliaste sügisel endisesse piirivalve õppekompleksi Merikülas, kuhu viib nende sõnul ohtlik koolitee.

Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu tõdes, et nad küll ei saanud koroonaviiruse eriolukorra reeglite tõttu tänavale meelt avaldama tulla, aga saatsid vallale 1100 inimese allkirjaga petitsiooni. «Parkisime vallamaja esise täis autosid, mis kannavad selget sõnumit valla juhtidele – palun ärge pange meie lapsi ohtu,» selgitas Eensalu. 

Eensalu sõnul üritab vald viiruse varjus läbi suruda otsust, mis paneb sajad lapsed ohtu ning mille vastu on selgelt nii turva- kui ka liikluseksperdid, kooli hoolekogu, direktor, õpetajad ja lapsevanemad.

Kitsas, pime ja ohtlik tee

«Vald lubas meile, et inimesed saavad arengukava protsessis kaasa rääkida, kuid paistab, et tegelikult on otsus tehtud ja enam kui 1000 allkirjaga muudatusettepanek ei loe midagi. Vallavanem Erik Sandla lubadused on näitemäng ja meist üritatakse lihtsalt teerulliga üle sõita,» on nördinud hoolekogu esimees Eensalu.

Tema kinnitusel peavad Muraste, Vääna-Jõesuu, Viti, Naage, Suurupi, Vääna lapsed valla plaani kohaselt hakkama sügisel koolis käimiseks kas ronima alla 30-meetrisest pankrannikust või liikuma ringiga mööda kitsast ja pimedat Tilgu teed. «See tee pole mõeldud jala käimiseks, sest puudub kergliiklustee ja valgustus. Samuti pole arvestatud Tilgu tee oluliselt kasvava liikluskoormusega. Kuigi kooli kolimine peaks kava kohaselt toimuma juba sügisel, pole vallal lahendust, kuidas kõik lapsed ohutult kooli jõuavad,» selgitas Eensalu.

Harku vald vastas Postimehele, et valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024 on valla koduleheküljel ja kõigil on võimalus selles kaasa rääkida kuni 26. aprillini. Arvamused lähevad vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetest koosneva hariduse arengukava juhtrühmale ülevaatamiseks. Ideed arutatakse läbi ning toetust saanud mõtted lähevad sisse hariduse valdkonna arengukavva. Seejärel toimub vallavolikogus kaks lugemist, mille järel hariduse valdkonna arengukava aastani 2024 kinnitatud. 

Otsus olemas eelmisest aastast

«Seni lähtutakse vallavolikogu varasematest otsustest, mille kohaselt tuli avada Muraste–Suurupi kandis kolmas kooliaste ja kohustati vallavalitsust avama juba 2019. aasta sügisel piirkonnas põhikooli 7. klasse lähtuvalt õpilaste arvust,» selgitas valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm. 

Just selle ülesande täitmiseks alustas tema sõnul eelmise aasta septembrist Muraste kooli ruumides üks seitsmes klass Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) filiaalina. «Ruumipuudusest Muraste koolis võetakse järgmisest õppeaastast kasutusele täiendav õppehoone Merikülas ning seal saab õppimist jätkata nii seitsmendas kui ka kaheksandas klassis TÜGi filiaalis,» ütles Idnurm.

Otsus tugineb eelmise aasta 25. aprillil vallavolikogus vastu võetud TÜGi põhimääruse muudatustele. «Meriküla spordi- ja õppehoone pakub mitmekülgseid tingimusi seal õppima asuvatele 13–16-aastastele noortele,» lisas Idnurm. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektori Sven Kreegi koostatud eksperthinnangu kohaselt ei ole Tilgu tee kasutamine õpilaste kooliteena mõistlik, kuna pole tagatud ohutu liiklemise võimalused.

Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi lektori Ain Kendra ning maanteeameti kinnitusel ei sobi ka valla pakutud möödasõidutaskutega lahendus. Muraste vabatahtliku päästekomando eestvedaja Taavi Pragi kinnitusel ei ole Meriküla kompleks igapäevasele lasteasutusele sobilik asukoht.

Vald kaalub väiksemaid koolibusse

Vald kinnitab, et turvalisus on neile väga oluline ja seda on väljendanud ka kõik volikogu komisjonid ning töörühmad. «Nõustume, et Meriküla spordi- ja õppekeskusesse viiv Tilgu tee on kitsas, kuid see on heas korras riigitee. Tilgu tee kui riigitee omaniku ülesandeid täidab maanteeamet, kes tagab riigitee korrashoiu ja kasutamise ohutuse. Veebruaris maanteeameti tehtud ülevaatusel Tilgu teel puudusi ei tuvastatud,» lisas valla esindaja. 

«Liiklejate ohutuse tagamiseks on teel kehtestatud kiirusepiirang 40 km/h. Õpilaste turvalise koolitee tagamiseks oleme planeerinud sügisest lapsi kooli transportida Tilgu teele sobivate väiksemate koolibussidega ja järgmise aasta alguses, pärast Muraste trepi rekonstrueerimist, on peale koolibussi võimalik kooli liikuda turvaliselt ka rekonstrueeritud allapääsu kaudu ja valgustatud kergteed kasutades,» ütles Idnurm. 

Vallale on ka bussijuhid öelnud, et mööda Tilgu teed saab sõita nii väiksemate kui ka pisut suuremate koolibussidega, kui kaasliiklejad on üksteise suhtes lugupidavad ja arvestavad.

Varasema küsitluse kohaselt on kooli kolimise vastu Merikülasse 97 protsenti lapsevanematest. Vallale kirjutasid ametliku kirja nii hoolekogu, kooli direktor kui ka 36 õpetajat. Kooli hoolekogu, õpetajate ja direktori hinnangul on Merikülasse kolimise asemel kõige jätkusuutlikum, turvalisem ning ka rahaliselt mõistlikum lahendus kolimine edasi lükata ning tulevikus rajada Muraste koolile juurdeehitus.

Tagasi üles
Back