Arvo Aller: Euroopa Komisjoni 5000-eurone toetus ei ole piisav

Arvo Aller

FOTO: Konstantin Sednev

Kolmapäeval toimunud Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse ministrite videokonverentsil arutati koroonakriisi mõjudega toimetuleku meetmeid. Maaeluminister Arvo Aller sõnas, et 5000 eurot tootja kohta ei ole piisav. 

«Liikmesriigid tänasid Euroopa Komisjoni seniste sammude eest Covid-19 mõjudega võitlemisel põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas, kuid enamik leidis, et need pole piisavad. Seetõttu tegid liikmesriigid ettepanekuid, mida võiks veel teha sektori aitamiseks,» lausus maaeluminister Arvo Aller.

Minister ütles, et Euroopa Komisjoni ettepanek anda ajutist toetust kuni 5000 eurot ühe tootja kohta ei ole piisav, et lahendada põllumajandustootjate probleemi. «Seetõttu soovime, et esmatootjate puhul seda summat tõstetaks. Selle eesmärk on eelkõige aidata tõhusal viisil eriolukorra tõttu raskustesse sattunud ettevõtjaid,» ütles Aller. Tema sõnul on Eesti jaoks oluline ka see, et lisaks senistele meetmetele mõeldaks ka sellele, kuidas sektorit aidata kriisijärgsel ajal, mil majandus pole veel taastunud.

Mitu liikmesriiki soovivad eriolukorra mõjude leevendamise abinõusid laiendada seni katmata sektoritele, sealhulgas linnu-, sea- ja veiselihatootjatele. Aiandussektori puhul soovitakse kompenseerida sektori saamata jäänud tulu. Lisaks paluti arvestada ka USA kehtestatud tariifide mõjudega sektorile. Osale liikmesriikidest valmistas muret ka vabakaubanduslepingute sõlmimise kiirendatud protsess, eelkõige lähtudes raskest olukorrast veiselihasektoris.

Euroopa Komisjon leidis, et valikute tegemine on vajalik ja kõiki sektoreid aidata ei ole võimalik, samas viitas komisjon võimalusele anda riigiabi. Komisjon ei välistanud võimalust, et olukorra halvenemisel võidakse võtta lisameetmeid siiani katmata sektorite abistamiseks.

Kalanduses pidasid liikmesriigid Covid-19 mõjude leevendamise meetmeid üldjuhul ajakohaseks. Siiski rõhutas mitu ministrit, et eriolukord kestab ilmselt oodatust kauem ja seetõttu on raske praegu hinnata, kas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) muudatused on piisavad. Kriis mõjutab jätkuvalt liikmesriikide kalapüügi, -kasvatuse ja ‑töötlemise sektoreid.

Põhilised EMKFi kriisimeetmed, mida liikmesriigid plaanivad võtta, on püügitegevuse ajutine peatamine ja kalakasvatuste kahjude kompenseerimine. Lisaks on mõnel riigil plaanis anda riigiabi. Sellest lähtuvalt palusid mitu ministrit komisjonil analüüsida täiendavaid rahastamisvõimalusi.

Minister Aller märkis, et tuleb hakata kiirkorras valmistuma kriisist väljumiseks ja vältida rahastuse katkemist programmiperioodi lõpus. Selleks on vajalikud üleminekusätted. Lisaks Eestile pidasid üleminekusätteid vajalikuks ka teiste riikide ministrid. 

Tagasi üles