Martin Helme: soolise palgalõhe regulatsioonid tuleks kaotada

Rahandusminister Martin Helme.

FOTO: Tairo Lutter

Eesti on seisukohal, et puudub vajadus täiendavate regulatsioonide järele soolise palgalõhe vallas, kirjutas rahandusminister Martin Helme Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta palkade läbipaistvuse suurendamise meetmetest. 

Sotsiaalminester Tanel Kiigele saadetud kirjas märgib Helme, et pigem tuleks praegused regulatsioonid üle vaadata ning neid leevendada kuni nende kaotamiseni. 

Helme sõnul peaksid ettevõtjad töötajaid palgates olema vabad oma palgakujunduses  ja on peamiseks palka mõjutavaks asjaoluks inimese panus ettevõtte edusse ning sugu ei mängi siin olulist rolli. 

Poliitikate kujundamisel tuleks ettevõtjaid rohkem usaldada ning neile mitte järk-järgult täiendavaid piiranguid, sealhulgas palkadega seotuid, seada, mis ühelt poolt pärsib ettevõtete konkurentsivõimet, teisalt vähendab töövõtjate motivatsiooni end arendada. 

Kui palgad kujunevad ettevõtja ja töövõtja vahelistes läbirääkimistes, siis see viib pikas perspektiivis olukorrani, kus kasvab töötajate motivatsioon enda professionaalseks arendamiseks aga ka oma läbirääkimiste oskuste parandamiseks. 

Eesti ja kogu Euroopa Liidu jaoks on täna üha suuremaks väljakutseks meie ettevõtete konkurentsivõime globaalsel turul, märkis Helme. 

Eesti ja kogu Euroopa Liit  peaks astuma tõsiseid samme, et liikuda tagasi vaba turumajanduse reeglite suunas. Mida rohkem tegutsemisvabadust ettevõtetele jääb ning mida rohkem riik ettevõtjaid usaldab, seda suurem on tõenäosus, et Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime globaalselt kasvab, lisas minister.

Tagasi üles