Riigisekretär kuulutas välja terviseameti peadirektori konkursi

Terviseameti Covid-19 puhangu vahekokkuvõte.Pildil terviseameti endine peadirektor Merike Jürilo ja veel viimased päevad ametipostil terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.

FOTO: Sander Ilvest

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi terviseameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Kandidaadil tuleb kirjutada 2-leheküljeline essee teemal «COVID-19 kriisi õppetunnid ja vajalikud sammud valmisoleku tõstmiseks».

Terviseameti peadirektor vastutab riigi tervishoiukorralduse ja rahvatervise valdkonna arengu eest koostöös sotsiaalministeeriumi ja teiste tervise valdkonna asutustega. Terviseameti peadirektori ülesanne on kaasajastada ja tugevdada ameti sisulist järelevalvekorraldust ja põhimõtteid; tagada tervishoiuvaldkonna valmisolek kriisiolukordadeks ja kindlustada hea koostöö teiste tervishoiu asutustega.

Oluline on ka kaasajastada laborite võimekust ning arendada keskkonnatervise, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete ohutuse korraldust.

Kandidaatidel peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus, vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, inglise keele oskus vähemalt tasemel B2 ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt tervishoiu valdkonnas ning head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest, sealhulgas tervishoiu-, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning keskkonnatervise valdkonnast.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel tuleb esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta ning kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise ning essee teemal: «COVID-19 kriisi õppetunnid ja vajalikud sammud valmisoleku tõstmiseks», essee pikkus kuni kaks lehekülge.

Kandidaadilt eeldatakse valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kõik dokumendid tuleb esitada hiljemalt 3. augustiks.

Terviseametile on vaja uut juhti, kuna valitsusega vastuollu sattunud Merike Jürilo lahkus omal soovil ametist. Tema viimane tööpäev oli 1. juulil.

Tagasi üles