Kohus mõistis piiril altkäemaksu anda tahtnud välismaalase süüdi

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Viru maakohus mõistis 2. juulil süüdi Venemaa kodaniku, kes pakkus piiri ületamise eest Narvas piirivalveametnikule altkäemaksu.

30. juunil kavatses Narva piiripunktis piiri ületada 33-aastane Venemaa kodakondsusega mees, kes pidi Tallinnasse tööle minema. Dokumentide kontrollimisel selgus, et ta ei saatnud eelnevalt piiriületuse eritaotlust, mis praegu on kohustuslik esitada enne Eestisse sisenemist. Piirivalvurid saatsid ta tagasi Venemaale, et vormistada nõuetekohane dokument. Selle asemel aga otsustas mees pakkuda piirivalveametnikule altkäemaksu. Juhtum päädis sellega, et ametnikud pidasid ta kinni kinni ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust.

2. juulil mõistis Viru maakohus süüaluse altkäemaksu andmises süüdi, mõistes karistuseks aasta vangistust, mis tuleb tal reaalselt kanda, kui paneb kahe ja poole aasta jooksul toime uue tahtliku kuriteo. Lisakaristusena saadeti ta Eestist välja ja kehtestati kolmeaastane sissesõidukeeld. Mees lahkus Eestist 2. juulil. 

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Ragnar Plistkin avaldas heameelt, et kohus rahuldas prokuratuuri taotluse saata mees lisaks tingimisi vangistusele ka riigist välja ja määrata talle sissesõidukeeld. «Prokuratuuri taotlus ja kohtu otsus kinnitab veelkord, et ametiisiku kallutamine ebaseaduslikule käitumisele mistahes hüve pakkudes ei ole Eesti õigusruumis kuidagi lubatav.»

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Püvi sõnul on piiri ebaseaduslik ületamine ning korruptsioon ühed suuremad julgeolekuriskid, mistõttu tunnustab piirivalvebüroo juht Narva piiripunkti teenistujaid, kes käitusid antud juhul ainuõigesti – reageerisid kiiresti ning pidasid mehe kohe kinni. «Tegemist polnud pelgalt kuriteoga – korruptsioonivastane võitlus on nii Eesti kui ka piirivalve olulisimaid mainekujundajaid,» sõnas Püvi.

Valitsuse korraldus 16. maist kehtestab piirangud ja võimalused riiki sisenemiseks. Üks võimalustest on esitada põhjendatud eritaotlus.

Tagasi üles