Terras, Mikser ja Ansip valiti tehisintellekti erikomisjoni

Sven Mikser ja Andrus Ansip

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Euroopa Parlament avaldas äsja uute parlamendikomisjonide koosseisud. Eesti saadikutest valiti tehisintellekti erikomisjoni Riho Terras, Sven Mikser ja Andrus Ansip.

Sügisel alustavad Euroopa Parlamendis tööd maksuküsimuste allkomisjon ja kolm erikomisjoni, mis käsitlevad vähktõbe, tehisintellekti ning välissekkumist ja väärinfot. Juunis alustas tööd ka loomade transpordi uurimiskomisjon.

Maksuküsimuste allkomisjon tegeleb maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja finantsläbipaistvuse tagamisega.

Vähktõve vastase võitluse erikomisjon keskendub vähi ennetamismeetmetele ning teadusuuringute toetamisele.

Välissekkumise ja väärinfoga tegeleva erikomisjoni ülesandeks on muu hulgas uurida, kuidas välissekkumine mõjutab demokraatlikke valimisi. Komisjon peaks kaardistama valdkonnad, kus on vaja kehtestada selged reeglid sotsiaalmeediaplatvormidele ning panustama hübriidohtude vastu võitlemisse.

Tehisintellekti erikomisjon uurib uute tehnoloogiate kasutuselevõtu mõju ja väljakutseid ning koostab ELi tehisintellekti tegevuskava. Loomade transpordi uurimiskomisjon tegeleb loomade veoga seotud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimisega.

Igas erikomisjonis on 33 liiget, all- ja uurimiskomisjonides 30 liiget. Uute komisjonide liikmete nimekirjadega saab tutvuda siin.

Parlamendi kodukorra kohaselt on erikomisjoni ametiaeg kuni aasta. Uurimiskomisjoni ametiaeg on samuti kaksteist kuud ning seda võib pikendada kaks korda kolme kuu võrra. Allkomisjoni ametiaeg on tähtajatu. Eri-, all- ja uurimiskomisjonid ei saa seadusandlikke tekste vastu võtta.

Tagasi üles