Sisuturundus

Miks on sertifikaat kontorihoone juures oluline?

FOTO: Avala

Hoonete rajamisel pööratakse aasta-aastalt rohkem tähelepanu kvaliteedile ja keskkonnasäästlikkusele. Kvaliteedi objektiivseks hindamiseks on loodud rahvusvaheliselt tunnustatud LEEDi sertifitseerimisstandard, millele vastavuse tõendamiseks tuleb täita hulgaliselt ette seatud tingimusi.

“Sertifikaadiga hooned on paremad, kvaliteetsemad ja kavandamisprotsessis põhjalikumalt läbi mõeldud,” kinnitas rohemärgistele ehk hoonete sertifitseerimisele keskendunud ettevõtte BuildingLabel OÜ juht Erkki Seinre. “Kui varem vaadati vaid hoone ehitusmaksumust ja valmimiskiirust, siis nüüd peetakse oluliseks ka selle energiatõhusust ja sisekliimat, tõusvate suurustena ligipääsetavust ning kasutatavate materjalide keskkonnamõju,” märkis Seinre.

Tavalistest nõudmistest minnakse kaugemale

LEEDi (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaat näitab, et hoone ehitusel on tavalistest nõudmistest kaugemale mindud. Kõige laiemalt pööratakse tähelepanu viiele olulisele valdkonnale, milleks on energiatõhusus, hoone asukoht ja ligipääsetavus, vee kasutus, materjalide mõju ning sisekliima kvaliteet. Erinevaid näitajaid, millele hoone ehitamisel tähelepanu pööratakse, on aga 50-60.

Kui hoone kavandamisel on juhiseid detailselt järgitud ja see saavutab kõrge sertifikaadi taseme, tähendab hoone rentnikule LEEDi sertifikaadiga kontoriruumi üürimine Seinre sõnul seda, et ettevõtte töökeskkond on kvaliteetsem, parema sisekliimaga ning madalamate kasutus- ja halduskuludega. Samuti on tagatud mitmeid erinevaid teenuseid, mis rentnikule olulised võiksid olla, ja rõhku pannakse ka keskkonnasäästlikkusele.

FOTO: Avala

Sertifikaadi tase näitab arendaja pingutust

Hooneid sertifitseeritakse neljaastmelisel skaalal vastavalt kogutud punktide arvule. Esimese taseme (certified) saavutamiseks on vaja koguda vähemalt 40 punkti. Sellele järgnevad Silver (50-59), Gold (60-79) ja Platinum (80+) tasemed.

Punkte on võimalik koguda erinevate näitajate eest, mille seas on üheks olulisemaks eeltingimuseks energiatõhusa hoone loomine. Oma sihid Gold taseme sertifikaadi omandamiseks seadnud Avala ärikvartali peagi valmivad hooned on tugevad just energiatõhususe kohapealt: hoonete energiavajadust aitab katta Tallinna suurim päikesepark, kütteks ja jahutuseks kasutatakse energiavaiasid ning hoonete valgustus on lahendatud vaid LED-lampide abil. Eesrindlikud ollakse veekasutuse osas. Märkimisväärne on ka sisekliima kvaliteet, mille tagab korralik ventilatsioonisüsteem, lisandväärtuse annab hoonele hea vaade ja kõrge loomuliku päevavalguse tase.

Eestis on Gold taseme sertifikaadi saanud praeguseks vaid viis hoonet, peagi lisanduvad nende sekka ka Avala ärikvartali kolm büroohoonet.

Avala kvartalis valmiv Electra büroohoone on A-energiaklassi hoone, mis tagab olulise kõrvalkulude säästu just energiakasutuse osas võrreldes tänaste kasutuses olevate büroodega, mis on üldjuhul D-energiaklassi hooned.

FOTO: Avala

Sertifikaadi taotlemisega tuleks alustada juba hoone planeerimisel

Uue hoone sertifitseerimise puhul kehtib reegel, et mida varem alustad, seda odavam tuleb. See tähendab, et kui arendaja soovib sertifikaati saada, tuleb juba algusest peale õigeid otsuseid teha, mistõttu peaks sertifitseerimisspetsalisti kaasama juba eelprojekti ettevalmistamisel.

Seinre sõnul saab projektis ka tagantjärele muudatusi teha, kuid lisaks hinnalisale võtab kogu protsess kauem aega, kuna paljud asjad tuleb ringi teha.

Siiski tasuvad tehtud kulutused end suhteliselt kiiresti ära. Varakult spetsialisti Avala projekti kaasanud Kaamos Kinnisvara juhatuse liikme Priit Uustulndi sõnul on LEEDi sertifikaat arendajale oluline, sest soovitakse ehitada oma ajast ees olevaid büroohooneid, mis on ka kahekümne aasta pärast innovaatilised ja klientide ootustele vastavad. “Vaid tulevikku vaatavate hoonetega saame aidata kaasa süsiniku jalajälje vähendamisele,” tõdes Uustulnd.

Vaata lisa ja küsi pakkumist Avala.eu

Arendaja ja ehitaja Kaamos

Tagasi üles
Back