R, 29.09.2023

Tallinna loodava linnakantsleri ametisse on tõusmas Kairi Vaher

BNS
Facebook
Comments 1
Tallinna linnapea.
Tallinna linnapea. Foto: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Tallinna linnakantsleriks kandideerib Kairi Vaher ja linnasekretäriks Priit Lello, kirjutab ajaleht Pealinn. 

«Muudatustega tahame tuua kokku sama valdkonna kompetentsid ja luua sünergiat. Peame mõtlema, kuidas oma kõige väärtuslikumat ressurssi, inimressurssi, senisest targemini ja paremini kasutada,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna linnavalitsus kinnitas linnaorganisatsiooni uue struktuuri eelnõu ja saatis selle linnavolikogusse arutamiseks. Muu hulgas näeb eelnõu linnakantselei kõrval ette Tallinna strateegiakeskuse moodustamise ja seda juhtiva linnakantsleri ametikoha loomist.

Linnapea tegi tänasele ettevõtlusameti juhatajale Kairi Vaherile ettepaneku võtta vastu loodava linnakantsleri ametikoht ning asuda strateegiakeskust juhtima. «Uue juhtimissüsteemi rakendamise aruteludes oli võtmeküsimus selles, kes on see inimene, kes on suutuline strateegiakeskuse üles ehitama ja seda juhtima. Ta peaks tundma väga hästi kogu linnasüsteemi, olema võimekas juht, kuid samal ajal ka psühholoog ja hea inimene. Kairi Vaher vastab minu meelest kõigile nendele tingimustele ja tal on kõik eeldused selle tööga hästi hakkama saada,» rääkis Kõlvart. "Ühtlasi on mul väga hea meel selle üle, et linna õigusdirektor Priit Lello nõustus kandideerima linnasekretäri sisekonkursil,» lisas linnapea.

Kõlvart rõhutas, et linnasüsteemi juhtimise ümberkujundamise eesmärk on arendada linna strateegiliselt parimaks elukeskkonnaks ja kõiki töölõike sellest lähtuvalt ka mõtestada. «Tallinna strateegia ei ole formaalne dokument, vaid meie kujutluspilt tulevasest linnast, mida peame iga oma juhtimisotsuse ja töölõigu puhul kogu linnaorganisatsioonis, igas asutuses ja struktuuriüksuses silmas pidama. Uus juhtimisstruktuur on välja töötatud selleks, et strateegia ellurakendamine jõuaks igasse üksusesse ja iga linna töötaja tunnetaks oma rolli ühiste eesmärkide poole liikumisel,» selgitas linnapea.

Kairi Vaheri sõnul on oluline, et enne kui strateegiakeskus käivitub, peab olema väga selgelt teada, millised funktsioonid milliste ressurssidega suudetakse ellu viia. «See tähendab seda, et kõigepealt vaatame, millised on ülesanded, siis vaatame, milline struktuur toetab nende ülesannete elluviimist ja millist inimressurss meil nende elluviimiseks on vaja,» rääkis Vaher. See kaardistus peab tema sõnul olema tehtud nüüd sügise jooksul, et esimesest jaanuarist strateegiakeskus käivituks ilma tõrgeteta.

Kõige suurem väljakutse saab Vaheri hinnangul olema strateegilise planeerimisteenistuse käivitamine. «Sest seal on uued lähenemised. Soovime tuua linna juhtimisse selge strateegilise planeerimise ja strateegilise juhtimise. See on ehk kõige olulisem.»

Vaher nõustus, et struktuurimuudatused toovad endaga suure tõenäosusega kaasa ka kaadrimuudatusi. «Kõik muudatused toovad kaasa muudatusi, sest muidu nad poleks muudatused,» nentis Vaher. Täpsemad funktsioonide liikumised selguvad tema sõnul paari kuu jooksul, siis saab hakata rääkima ka kaadrimuudatustest.

«Kui meil on nende funktsioonide täitmise jaoks olemas endal väga head inimesed, siis loomulikult täidame neid funktsioone oma inimestega,» kinnitas Vaher, kelle sõnul tulevad samas osade ametikohtade täitmiseks kindlasti ka avalikud konkursid. «Kui tulevad uued ametikohad, siis tulevad neile kindlasti ka avalikud konkursid. Uus ametikoht saab olema näiteks strateegilise planeerimise direktor, samuti ettevõtlusteenistuse direktor. Nendele tulevad avalikud konkursid,» rääkis Vaher.

Strateegiakeskus hakkab koosnema kuuest struktuuriüksusest: strateegilise planeerimise teenistus, ettevõtlusteenistus, digilahenduste teenistus, finantsteenistus, personaliteenistus ja kommunikatsiooniteenistus, mille alla kuuluvad kõik linnameedia kanalid.

Tallinna linnakantselei põhiülesanneteks jäävad linnavalitsuse liikmete tööks vajalike organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine, keskselt linna õigusküsimuste, sh kohtuasjade koordineerimine ja linna õigusaktide õiguspärasuse, sisekontrollisüsteemi toimimise ja asjaajamiskorralduse tagamine, valimiste läbiviimine ja linna esindushoonete sisutegevuse korraldamine.

Kui linnavolikogu on juhtimisplaani muudatused heaks kiitnud, asub Linnakantselei ette valmistama vajalikke õigusakte ja põhimäärusi. Uus struktuur hakkab plaanide kohaselt kehtima uuest aastast.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles