Sisuturundus

Järva vald ja N.R. Energy lahendasid erimeelsuse

FOTO: N.R. Energy

Järva vald ja soojatootja N.R. Energy sõlmisid teisipäeval, 8. septembril 2020 kompromisskokkuleppe, millega lahendasid 2018. aastal üles kerkinud vaidluse, mis puudutas soojatootja tehtud investeeringute hüvitamist Arvavete ja Järva-Jaani aleviku kaugküttepiirkonnas.

Kompromisskokkuleppe kohaselt lõpetavad pooled kõik Aravete ja Järva-Jaani alevi soojusvõrku puudutavad kohtuvaidlused ning loobuvad üksteise vastu esitatud pretensioonidest ning rahalistest nõuetest.

Järva vallavanem Rait Pihelgas

FOTO: N.R. Energy

Järva vallavanem Rait Pihelgas avaldas heameelt, et ammune vaidlus leidis sõbraliku lahenduse, mis lubab nii vallal kui soojatootjal keskenduda oma põhitegevusele. “Tunnustan osapooli paindlikkuse ja konstruktiivse suhtumise eest. Antud vaidlus on algusest saati olnud mõlemale osapoolele koormav ning nüüd saame keskenduda enda põhitegevustele. Soovin edu N.R Energy’le tulevastes ettevõtmistes,“ lausus Pihelgas.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler kinnitas, et soojatootja on leitud lahendusega rahul. „Otsustasime loobuda kõigist nõuetest valla vastu kuna meie jaoks oli tegu pigem põhimõttelise kui majanduslikult olulise vaidlusega. Soovin kiita vallavalitsust asjaliku suhtumise eest kokkulepete sõlmimisel. N.R. Energy esmane huvi on keskenduda oma põhitegevusele ehk toasooja tootmisele 22 kaugküttepiirkonnas üle Eesti,“ lausus Tisler.

Valla ja soojatootja vaheline kompromissleping esitati kinnitamiseks Pärnu maakohtule.

Tagasi üles
Back