Kristina Kallas: uus koolitegelikkus nõuab iseseisva õppe vahendeid

Kristina Kallas.

FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Eesti 200 esinaine Kristina Kallas leiab, et koroonast tulenevad muudatused hariduselu korralduses nõuavad iseseisva õppe viisi ja vahendite väljatöötamist. 

«Meil ei ole ilmselt lähiajal võimalik korraldada õpet samamoodi, nagu viimased 200 aastat – klassikomplektide kaupa koolimajas 45-minutiliste tundides, klassi ees õpetaja, kes selgitab uut teemat,» kirjutab Kallas sotsiaalmeedias. «Õppimise muutumisest individuaalsemaks ja iseseisvamaks on räägitud juba mõnda aega, kuid viirus on meid sundinud kiiremini muutuma. Meil oleks vaja teha üks arenguhüpe ja luua distantsõppe ja iseseisva õppe viis ja vahendid.»

«Üldhariduse õppeplatvorm, kus on kättesaadav üldhariduse kogu õpisisu, loodud Eesti parimate poolt, lapsele eale sobiva õppimise vahendeid kasutades – on projekt, mis teeks kõikide meie laste hariduse saamise võimalused paremaks. Klassis õppimine peab jääma, sellel on oma ülesanne, nagu ka koolimajas koos käimisel,» selgitab Kallas.

«Distantsõppe digiplatvorm on keskkond, kuhu logib sisse 6. klassi õpilane ükskõik millisest Eesti otsast või laiast maailmast ning saab ka iseseisvalt läbida matemaatika, ühiskonnaõpetuse või inglise keele ained. Või õpib kodus ise juurde. Või õpib eesti keeles, kui koolis õpetatakse vene keeles. Võib teha omas tempos, läbides erinevaid raskusastmeid,» kirjutab Kallas. «Selline õpikeskkond loob uusi võimalusi ning lahendab rea probleeme, mis meil täna muutunud reaalsuses on esile kerkinud.»

«Mis meil selleks vaja on?» küsib Kallas retooriliselt. «Võtta see eesmärgiks, luua meeskond, investeerida raha riigieelarvest ning asuda protsessi juhtima. See on osa hariduse tulevikust – hea kvaliteetse eestikeelse hariduse kättesaadavus kõikjal kõigile.»

Tagasi üles
Back