Uuring: Eesti elanike usaldus Euroopa Liidu vastu kasvas koroonakriisi ajal

Eestis usaldavad ELi 58 protsenti vastanutest, mis on nelja protsendipunkti võrra rohkem kui möödunud korral.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

Eesti elanike usaldus Euroopa Liidu vastu on koroonakriisi ajal kasvanud pea 60 protsendini, peamiseks probleemiks peetakse sisserännet, selgub värskest Eurobaromeetri standarduuringust.

Eurooplaste usaldus Euroopa Liidu vastu on püsinud alates 2019. aasta sügisest stabiilsena ning oli värske uuringu kohaselt 43 protsenti, edastas Euroopa Komisjoni esindus Eestis. 

Eestis usaldab ELi 58 protsenti vastanutest, mis on nelja protsendipunkti võrra rohkem kui möödunud korral. Kõrgeim usalduse määr oli Iirimaal, Taanis ja Leedus (vastavalt 73, 63 59 protsenti). Kõige vähem usaldatakse ELi Itaalias, Prantsusmaal ja Kreekas (vastavalt 28, 30 ja 32 protsenti). 

Mure majanduse pärast kuue aasta suurim

Kõige pakilisema probleemina tõid vastanud välja praeguse majandusolukorra – nii arvas 35 protsenti kõigist vastajatest. Mure majandusolukorra pärast ei ole olnud nii suur 2014. aasta kevadest.

Eestlased nimetasid EL-i suurima probleemina sisserännet, teisena majandusolukorda ja kolmandana riikide rahandust. Nii arvas vastavalt 40, 37 ja 34 protsenti.  Suurimaks mureks Eestis nimetas 39 protsenti majandusolukorda, 29 protsenti töötust ning 27 protsenti tervishoidu.

Alates 2019. aasta sügisest on 13 protsendipunkti võrra vähenenud nende eurooplaste osakaal, kes arvavad, et nende riigi majanduse praegune olukord on hea. Nii arvas 34 protsenti vastanutest. Samas on 14 protsendipunkti võrra suurenenud vastajate osakaal, kes peavad seda olukorda halvaks. Nii arvas 64 protsenti vastanutest. Eestis peab riigi majanduslikku olukorda heaks 66 protsenti vastanutest.

75 protsenti euroala vastajatest pooldab EL-i ühisraha. Eestis on toetus eurole 87 protsenti.

Lahknevad arvamused koroonakriisi kohta

Koroonaviirusega võitlemiseks võetud ELi meetmete suhtes lähevad eurooplaste arvamused lahku ­– 45 protsenti  on rahul ja 44 protsenti mitte. Enamik vastanutest 19 liikmesriigis on siiski rahul Euroopa Liidu institutsioonide võetud meetmetega koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemiseks. Kõige rahulolevamad on inimesed Iirimaal, kus nii arvas 71 protsenti vastanutest ning Ungaris, Rumeenias ja Poolas võrdselt 60 protsendiga. Eestis on see näitaja 55 protsenti.

Seitsmes riigis ei ole enamik vastanutest koroonameetmetega rahul. Luksemburgis oli rahulolematuid 63, Itaalias 58 ning Kreekas ja Tšehhis võrdselt 55 protsenti.

62 protsenti eurooplastest uskus, EL teeb õigeid otsuseid tulevikus. 

60 protsenti eurooplastest (ning 61 protsenti vastanutest Eestis) ütleb praegusel raskel ajal, et on ELi tuleviku suhtes optimistlik. Suurim on optimism Iirimaal ning Leedus ja Poolas, vastavalt 81 ja 75 protsenti, väikseim Kreekas ja Itaalias, vastavalt 44 ja 49 protsenti. 

Eurobaromeetri standarduuring «Summer 2020 – Standard Eurobarometer» viidi läbi 9. juulist kuni 26. augustini ELi 27 liikmesriigis, Ühendkuningriigis ja kandidaatriikides näost näkku küsitlustena, mida täiendati erandkorras veebiküsitlustega. 27 liikmesriigis viidi läbi 26 681 intervjuud.

Tagasi üles
Back