27. jaanuari seisuga on Eestis Covid-19 vastu esimese vaktsiinisüsti saanud 24 862 inimest ja teise 4735 inimest. Esimese süsti on saanud 2,2 protsenti kogu rahvastikust.

Allolev interaktiivne infograafika näitab koroonaviiruse vastu vaktsineerimise olukorda kogu Eestis, maakondade kaupa, arvestades vanusegruppi ja sugu. 

Andmed uuenevad kord ööpäevas enne keskpäeva.