E, 26.09.2022

Koroona-aasta mõju ehitusaktiivsusele

Hange.ee
Koroona-aasta mõju ehitusaktiivsusele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Hange.ee erakogu

Möödunud aasta kevadkuude prognoosid ehitussektori väljavaadetele olid üsna kesised ja ehitajate tulevik paistis tume. Hoolimata kõikidest ennustustest tuleb siiski tõdeda, et ehitusettevõtete jaoks möödus aasta 2020 võrdlemisi hästi, mis peegeldub ka ehituskeskkonna Hange.ee statistikas.

Ehitussektori ebakindlus ja vastuolulised sõnumid

Kohe viiruskriisi alguses levisid mitmed ekspertarvamused ja ärevad uudised, mis väljendasid suurt muret ehitussektori tuleviku pärast. Erinevate prognooside põhjal ennustati valdkonnale tugevat kukkumist ja ühtlasi ka pikaajalist taastumist. Kriitilised seisukohad olid igati mõistetavad, sest eriolukord tõi enamikele majandussektoritele enneolematult palju teadmatust.

2020. aasta teises ja kolmandas kvartalis hakkasid ringlema hoopis vastuolulisemad sõnumid. Kuigi statistikaameti andmete põhjal vähenesid Eestis kolmandas kvartalis ehitusmahud ligi 10%, kasvasid kriisist hoolimata suuremate ehitusettevõtete kasumid. Kahtlemata tekitasid sellised uudised õigustatult küsimusi ehitusturul toimuva kohta.

Ebamäärasus tuleviku ees sunnib tegutsema?

Juba 2020. aasta kevadel mõistsid paljud ehitusettevõtete juhid, et töö leidmine võib osutuda varasemast keerulisemaks. Viirus, mis pööras maailma pea peale, pani ettevõtted tegutsema viisil, mis polnud nende jaoks tavapärane.

Hange.ee müügijuhi Egne Teearu sõnul jagunesid ehitusettevõtted sel enneolematul aastal kahte leeri: „Oli neid, kes kapseldusid ja asusid oma kulusid kokku tõmbama või olid äraootaval seisukohal, kuid oli ka neid, kes asusid ebastabiilsel ajal otsima uusi võimalusi ja hajutasid riske.“

On oluline vahe, kas olla sõltuv üksikutest koostööpartneritest või olla kättesaadav hoopis laiemale tellijaskonnale. Kui esimesel juhul öeldakse pooleaastane töövõtuleping mõne nädalaga üles on võrdlemisi keeruline leida asendust, mis aitaks täita tekkinud tühimikku.

Olukorras, kus tellijaid on vähe ja klientide leidmine keeruline, tuleb olla avatud erinevatele võimalustele ning ka ise aktiivselt otsida lahendusi. Valikuid ettevõtte nähtavuse tõstmiseks ja klientide leidmiseks on mitmeid, kuid kõige kiirema tulemuse võib tagada hangetel osalemine. See võimaldab ehitusfirmal valida vastavalt oma võimekusele just sellises mahus töid, millega hätta ei jääda. Seeläbi on võimalik tagada ettevõtte jätkusuutlik toimimine ja püsiv rahavoog ka juhul, kui mõni varasem töö peaks ära jääma.

Hange.ee keskkonnas on võimalik valida, kas olla aktiivne pakkumiste poolel ja osaleda hangetel proaktiivselt või olla klientidele kättesaadav ehitusfirmade andmebaasis. Olenemata valikust aitab veebikeskkond suurendada ehitusettevõtete nähtavust kõikide isikute jaoks, kes on otsimas oma ehitustöödele teostajat.

Kriisist hoolimata edukas aasta

Alates COVID-19 pandeemia levikust ja eriolukorra välja kuulutamisest eelmise aasta märtsis on Hange.ee kasutajate aktiivsus teinud tähelepanuväärse kasvu. Lähtudes keskkonna kasutuses olevatest andmetest käitusid inimesed vastupidiselt 2020. aastal levinud pessimistlikele prognoosidele. Selle asemel, et hakata rasketeks aegadeks valmistuma kulusid kärpides, hakkasid inimesed hoopis investeerima tuleviku mugavuse tarbeks oma elupindadesse ja kinnisvarasse.

Kõrvutades 2019 aasta andmeid 2020 aasta andmetega joonistub välja tugev kasvutrend seoses päringute arvuga ja seda praktiliselt igas valdkonnas. Samal ajal, kui viirus Eestis hoogu kogus, suurenes Hange.ee andmebaasis tehtav otsingute arv eri valdkondade ehitusettevõtete osas mitmekordselt.

„On küllaltki tavapärane, et kevadkuudel otsib rohkelt inimesi oma ehitustööle pädevat spetsialisti, kuid eelmine aasta oli positiivselt üllatav“, - sõnab Hange.ee müügijuht Egne Teearu. Vähem tähtis ei ole ka fakt, et päringute arv püsis varasemast üle kahe korra kõrgemal tasemel terve 2020. aasta vältel ning on jätkanud kasvutendentsi.

Hange.ee andmebaas - kuupõhiste päringute arv elamuehituse valdkonnas 2019 – 2020 aasta vältel.
Hange.ee andmebaas - kuupõhiste päringute arv elamuehituse valdkonnas 2019 – 2020 aasta vältel. Foto: hange.ee

Aktiivne ehitamine

Ehitusaktiivsuse reaalset kasvu näitab ilmekalt ka Hange.ee keskkonda lisatud hangete arv, mis suurenes 2020. aastal 21% võrra. Vastuseks hangete mahtude suurenemisele tegi märgatava hüppe ka ehitusettevõtete aktiivsus. Hange.ee iseteeninduskeskkonda sisestatud töödele tehti ehitusettevõtete poolt eelmisel aastal üle 25 000 pakkumise.

Kasvu taga on mitmed erinevad tegurid nagu üldine positiivne trend e-kaubanduses ja digitaalsete teenuste tarbimises, millele aitas kaasa otsekontaktide teadlik vältimine. Lisaks otsustasid paljud inimesed koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu oma raha pigem olme- ja elamistingimuste parendamisesse suunata.

„Tegureid, mis ehitusaktiivsust on mõjutanud, leidub rohkelt, kuid meie jaoks on tähtis see, et Hange.ee keskkonda kasutavatele ehitusettevõtetele tähendas kasvanud hangete hulk aga rohkem tööd ja stabiilsust sel ebakindlal ajal“, – räägib Teearu.

Ehitusturu väljavaated aastaks 2021

Hoolimata sellest, et möödunud aastaga saab kõrvutada esimese pooleteise kuu näitajaid, võib prognoosida 2021. aastaks märgatavat ehitusaktiivsuse kasvu. Käesolev aasta on Hange.ee müügijuhi sõnul alanud positiivsel noodil.

2021. aasta jaanuari jooksul on ehituskeskkonnaga liitunud 73% võrra rohkem uusi kasutajaid kui mullu jaanuaris. Kasv on seejuures toimunud nii eraklientide kui ka ehitusettevõtete näol. Lisaks kasutajate arvu suurenemisele on oluliselt kasvanud keskkonda lisatud hangete arv. Märgatav kasvutendents joonistub selgelt välja ka Hange.ee andmebaasis ehituse valdkonnas tehtavate päringute põhjal. 

Tagasi üles